Spotkanie autorskie z Izabelą Kawczyńską

15.05. 2015, godz. 18.00

Izabela Kawczyńska (1980) wydała do tej pory zbiory wierszy: “Luna i pies. Solarna soldateska” i “Largo”, “Chłopcy dla hekate. Czterdzieści elegii” oraz powieść “Balsamiarka” . Publikowała m.in. w “Pograniczach”, “Arteriach”, “Akcencie”, “Dyskursie”, “Tekstualiach”, “Toposie”, “Re:presjach”, “Frazie”, “Blizie”, “Helikopterze”. Izabela Kawczyńska jest laureatką konkursów literackich, m.in. im. K.K. Baczyńskiego, R. Wojaczka , H. Poświatowskiej, Z. Herberta i K. Ratonia). Za książkę “Luna i pies” otrzymała II nagrodę w konkursie Złoty Środek Poezji.

Nie zapominajmy, że Izabela Kawczyńska jest też laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia w 2008 r., który organizuje GSW BWA w Olkuszu. W 2009 r. w Bibliotece Galerii Literackiej przy BWA Olkuszu Bibliotece FRAZY ukazał się jej drugi tom wierszy zatytułowany “Largo”. Poetka kilka razy gościła w Olkuszu, na finałach OKP im. Kazimierza Ratonia i na spotkaniu autorskim promującym jej olkuską książkę.

202

dołącz do wydarzenia na facebook-u