Spotkanie autorskie z Izabelą Kawczyńską

15.05. 2015, godz. 18.00

Izabela Kawczyńska (1980) wydała do tej pory zbiory wierszy: „Luna i pies. Solarna soldateska” i „Largo”, „Chłopcy dla hekate. Czterdzieści elegii” oraz powieść „Balsamiarka” . Publikowała m.in. w „Pograniczach”, „Arteriach”, „Akcencie”, „Dyskursie”, „Tekstualiach”, „Toposie”, „Re:presjach”, „Frazie”, „Blizie”, „Helikopterze”. Izabela Kawczyńska jest laureatką konkursów literackich, m.in. im. K.K. Baczyńskiego, R. Wojaczka , H. Poświatowskiej, Z. Herberta i K. Ratonia). Za książkę „Luna i pies” otrzymała II nagrodę w konkursie Złoty Środek Poezji.

Nie zapominajmy, że Izabela Kawczyńska jest też laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia w 2008 r., który organizuje GSW BWA w Olkuszu. W 2009 r. w Bibliotece Galerii Literackiej przy BWA Olkuszu Bibliotece FRAZY ukazał się jej drugi tom wierszy zatytułowany „Largo”. Poetka kilka razy gościła w Olkuszu, na finałach OKP im. Kazimierza Ratonia i na spotkaniu autorskim promującym jej olkuską książkę.

202

dołącz do wydarzenia na facebook-u