XI Międzynarodowy Plener Malarski “Srebrne Miasto Olkusz 2015”

03.08 – 12.08.2015 r.

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu już od 2004 roku organizuje plenery malarskie. Pierwszy plener miał zasięg ogólnopolski zaś kolejne już międzynarodowy. Na olkuski plener zapraszani są wybitni artyści z Polski i zagranicy. Impreza ta odbywa się zazwyczaj w miesiącu sierpniu, a efekty pracy artystów można podziwiać na wystawie poplenerowej, której otwarcie ma miejsce w grudniu. Niewątpliwą zaletą wystaw poplenerowych jest różnorodność tematyczna, bogactwo technik i stylów. Po każdej każdym plenerze artyści biorący udział zostawiają prace, które wzbogacają zbiory własne galerii.
Współczesne plenery to stworzenie przestrzeni wzajemnej inspiracji, wymiany, doświadczeń i dzielenia się sobą, jako “istnością” artystyczną. Na teraźniejszych plenerach niekoniecznie trzeba malować pejzaże, czy wychodzić na ulicę. Celem bowiem jest nie tyle “odwzorowanie” piękna okolicy, specyfiki miasta, miejsca lub dokumentowanie zauważonych przemian – co dążenie do stworzenia indywidualnego dzieła. Twórca pod wpływem atmosfery i doświadczeń zdobytych na plenerze niejednokrotnie rewiduje, czy zmienia swą artystyczną drogę, przyzwyczajenia lub wypracowany przez lata wizerunek.

Poprzez możliwość otrzymania takiego artystycznego impulsu i ożywienia twórczej duszy – uczestnictwo w plenerze staje się prawie magicznym obrzędem i swoistym katharsis. Tym bardziej wymowne znaczenie mają plenery międzynarodowe, gdzie stykają się ze sobą twórcy z różnych krajów, wyznających inne wartości artystyczne i filozoficzne wynikające z odmiennej tradycji. Spotkania takie mogą zaowocować niespodziankami artystycznymi i wzajemnym oddziaływaniem – często rzutującymi na dalsze losy twórców.

panel

UCZESTNICY PLENERU:

 1. Andała Marek
 2. Andała Marta
 3. Awdziejczyk Tomasz
 4. Cholewa Stanisław
 5. Hanysz- Stefańska Magdalena
 6. Kasperczyk- Gorlak Barbara
 7. Kroplewski Benedykt
 8. Kwarciak Michał
 9. Ma Jie- Chiny
 10. Marzec Józef
 11. Paszko Tadeusz
 12. Phagava Zurab- Gruzja
 13. Plešnar Damjana
 14. Plešnar Iris
 15. Płachecka- Śniadach Anna
 16. Stach Stanisław
 17. Sun Kan- Chiny
 18. Tian Fengshuang- Chiny
 19. Wenting Yui
 20. Zhang Miquan- Chiny

(Drobne błędy w pisowni zagranicznych nazwisk wynikają z braku możliwości użycia na stronie niektórych niepolskich znaków. Przepraszamy.)