Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej I Małopolskiego Konkursu Plastycznyego Kolaż-Ambalaż

z dnia 22.10.2015 r.

Bez tytułu