Protokół z posiedzenia Komisji Nagradzającej I Małopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Ambalaż

z dnia 14.11.2015

10002

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!!! Wernisaż wystawy oraz wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2015 o godz. 18.00