Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż

Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż 2016 z dnia 25.10.2016 r.

Prosimy o niezwłoczne nadsyłanie zakwalifikowanych prac.

Dyrektor GSW BWA w Olkuszu Stanisław Stach został zaproszony przez Jury do udziału w wystawie  Kolaż-Asamblaż 2016 poza konkursem.