Wyniki kwalifikacji do II etapu II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż 2017

Lista osób zakwalifikowanych

Gratulujemy i prosimy o niezwłoczne nadsyłanie zakwalifikowanych prac. Termin upływa 10.11.2017 r. (liczy się data stempla pocztowego).