4 X, godz. 18.00 – Janusz Fogler “Fotografia” – wernisaż wystawy.

fogler telebim

Janusz Wacław Fogler (ur. 1950 w Łodzi) – polski fotograf, dziennikarz, wykładowca akademicki, profesor sztuk plastycznych, prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

W 1976 ukończył studia z zakresu geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Uzyskał po ukończeniu kursu resortowe uprawnienia instruktora w zakresie filmu i fotografii. W 2006 doktoryzował się na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 2009 otrzymał w tej samej jednostce stopień doktora habilitowanego, zaś w 2011 nadano mu tytuł profesora sztuk plastycznych.

W latach 1976–1989 był zatrudniony na stanowisku redaktora w wydawnictwach młodzieżowych Horyzonty i MAW. Jako dziennikarz i fotoreporter współpracował m.in. z „Poznaj Świat”, „Kontynentami”, „Polityką”, krajowymi i zagranicznymi agencjami oraz wydawnictwami. Od 1990 do 1993 był dyrektorem i redaktorem naczelnym Wydawnictw Artystycznych i Filmowych, zdobywając to stanowisko w konkursie. Współtworzył kwartalnik fotograficzny „6×9”, a także Wyższą Szkołę Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów w Warszawie. Jest autorem około dziesięciu książek, zilustrował kilkadziesiąt publikacji. Wydał m.in. nagradzane pozycje “Tajemnice Bajkału” i “Odległa Rosja”.

Został również wykładowcą akademickim m.in. w Katedrze Fotografii i Realizacji Obrazu warszawskiej ASP. W 2009 powierzono mu stanowisko dziekana Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii tej uczelni. W tym samym roku został też prezesem Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).