Krzysztof Rzeźniczek – “Nocne życie światła” – malarstwo! Zapraszamy na wernisaż wystawy 29 marca, godz. 18.00.

Urodzony w Mikołowie, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, którą
ukończył dyplomem głównym w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Cieślika oraz aneksem w pracowni rysunku prof. Antoniego Cygana.
Obecnie pracuje na macierzystej uczelni, na stanowisku adiunkta w pracowni rysunku prof. Antoniego Kowalskiego i pracowni Technologii rysunku i malarstwa Agnieszki Trzos. W 1999 roku otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2006 wyróżnienie na XXI Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie oraz nagrodę Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibish w Warszawie. W 2015 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Autor 12 wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 50 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem oraz fotografią.

krzysztof rzezniczek telebim