Apel Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu do burmistrza Olkusza w obronie BWA.

Dziękujemy Profesorowi Piotrowi Kielanowi i społeczności akademickiej we Wrocławiu za apel w obronie bytu Galerii BWA w Olkuszu.

apel