Listy z poparciem dla Galerii BWA – od dyrektora Zdzisława Tohla z Muzeum Dworu Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (z listą poparcia środowiska gorlickiego) i pisarki Melani Kapelusz. Oba pisma zostały wysłane do burmistrza Olkusza Romana Piaśnika.

Bardzo serdecznie dziękujemy za oba listy.

dwór0003

Bez tytułu (4)