Nie zasypiamy gruszek w popiele! Na zachętę pierwsza strona wniosku mecenas Moniki Walancik do Wojewody Małopolskiego w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego uchwały olkuskiej Rady Miejskiej dotyczącej likwidacji Galeria BWA w Olkuszu.

Cóż za gorliwość! Już dzień po sesji, na której 11 radnych Rady Miejskiej w Olkuszu zagłosowało za zaproponowaną przez burmistrza Romana Piaśnika uchwałą w sprawie likwidacji olkuskiej Galerii BWA, czyli 29 czerwca, ktoś z Urzędu Miasta osobiście złożył ją na dziennik podawczy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.  Inne uchwały, które przyjęto 28 czerwca przesłano pocztą… Duma nas rozpiera, że tacy jesteśmy ważni!

monika