Protokół z poniedziałkowego posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Kolaż – Asamblaż”.

Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Kolaż – Asamblaż”. Zakwalifikowane prace należy przysłać do Galerii BWA w Olkuszu do 21 października b.r.

protokół (1)