Marek Hołda – wystawa malarstwa w BWA Olkusz – 19 lutego, godz. 18.00. Zapraszamy!

MAREK HOŁDA

Artysta urodził się w Miechowie w 1956 roku, w świecie, który tutaj, jak wspomina, bardziej jeszcze przypominał obrazy Chełmońskiego, niż czasy podboju Kosmosu. Od najmłodszych lat pod okiem Roman Breitenwalda notował w tysiącach studiów z natury odchodzący w przeszłość koloryt małomiasteczkowego i wiejskiego świata, którego nieodłącznym atrybutem był koń. Studiował na Politechnice Wrocławskiej i Krakowskiej, lecz zafascynowany hodowlą koni i sportem jeździeckim właśnie z tą dziedziną związał się zawodowo, pracując jako instruktor jeździectwa w Stadninach Koni Udórz, Moszna i Prudnik, a także jako dziennikarz i ilustrator w czołowych polskich magazynach hipologicznych – „Świat Koni” oraz „Hodowca i Jeździec”. Równolegle kontynuował pracę twórczą uczestnicząc m. in. w kilkudziesięciu międzynarodowych plenerach malarskich takich jak „Sztuka bez granic” w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” , „Barwy Małopolski” w rodzinnym Miechowie, „Malarze i Rycerze” w Starych Żukowicach, a także na Litwie, Słowacji, Ukrainie i w Holandii.
W swej karierze zrealizował dziewiętnaście wystaw indywidualnych, uczestniczył też w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.
Malarstwo Marka Hołdy, generalnie tworzy krąg kilku tematów.
Pierwszy z nich to cykl obrazów historycznych i rodzajowych, związanych na ogół z lokalną historią, malowany z niezwykłym sentymentem do realiów historycznych, detali, mundurów, broni, końskich zaprzęgów, pejzażu dawnej wsi, klimatów, w których żył i się wychował, do świata, który zaginął już bezpowrotnie.
W swych plenerowych dziełach Artysta ukazuje odmienne oblicze tworząc nastrojowe, o śmiałej kolorystyce, często odrealnione pejzaże, epickie krajobrazy o rozleglej przestrzeni, a także kameralne motywy inspirowane rodzimą przyrodą.
Główny nurt twórczości Marka Hołdy stanowią jednak prace o złożonej, symboliczno-narracyjnej strukturze i poetyckim, onirycznym klimacie, odwołujące się do historii, wspomnień, ale też i do wydarzeń współczesnych.
Jest członkiem grupy artystycznej “Equitas Equitatum” skupiającej artystów, których twórczość związana jest z końmi. Obecnie mieszka i tworzy w Łodzi.