Galeria BWA ogłasza nabór prac na wystawę Artystów Olkuskich 2022!

Galeria BWA ogłasza nabór prac na wystawę Artystów Olkuskich!

Do 15 kwietnia 2022 roku czekamy na fotografie prac (w formie elektronicznej: JPG lub TIF) na wystawę Artystów Olkuskich 2022, wraz z ich opisem (autor, tytuł, technika). Materiały prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: galeriaolkusz@op.pl

Prace na wystawę będzie można dostarczyć do Galerii BWA do 6 maja 2022.

UWAGA:

Każdy artysta może wysłać tylko jedną pracę w dowolnej technice.

Prosimy autorów prac o podanie w mailu telefonu kontaktowego.

Wernisaż wystawy odbędzie się 13 maja 2022 roku.

Serdecznie zapraszamy.

Na zdjęciu wernisaż wystawy Artystów Olkuskich w Galerii BWA w 2016 roku.