XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – dzięki wsparciu społecznemu – odbędzie się, choć w ograniczonej formule!

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia 2022 – EDYCJA SPOŁECZNA!

XVIII OKP im. Kazimierza Ratonia – z powodu braku funduszy –  został oficjalnie odwołany  przez głównego organizatora, czyli Galerię BWA w Olkuszu. A jednak konkurs odbędzie się w 2022 roku, choć w innej formule – dzięki inicjatywie Marty Podgórnik i wsparciu Konrada Góry oraz Radka Wiśniewskiego. Po pierwsze będzie bezpłatny, czyli uczestnicy nie będą musieli uiszczać opłaty konkursowej. Po drugie: Jury w składzie: Marta Podgórnik, Radosław Wiśniewski i Olgerd Dziechciarz będzie pracować bezpłatnie. Po trzecie: nagroda będzie jedna – wydanie książki laureatowi; książka ukaże się w wydawnictwie papierwdole jesienią 2023 roku.  Po czwarte: nie będzie tradycyjnej gali na zakończenie konkursu.

Uwaga: w konkursie wezmą udział prace, które dotąd trafiły do organizatorów, chyba że osoby, które wysłały zestawy, poinformują, że nie chcą brać udziału w edycji społecznej XVIII OKP im. Ratonia. Oczywiście opłaty konkursowe, które dotąd wpłacono, zostaną zwrócone.

Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Uwaga: w rywalizacji nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu im. Kazimierza Ratonia.
Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Uwaga! Osoby chcące wspomóc wydanie książki, która będzie nagrodą w XVIII OKP im. K. Ratonia, mogą wpłacać środki na rzecz Wydawnictwa papierwdole, np. tu: https://patronite.pl/papierwdole666

Kazimierz Ratoń, fot. Erazm Ciołek