Oświadczenie i zaproszenie na XXII Jazz Kolędy w BWA Olkusz.

W związku z docierającymi do nas informacjami jakoby Starostwo Powiatowe utrudniało funkcjonowanie naszej Galerii chcielibyśmy poinformować, że to nie jest zgodne z prawdą! Wszystkie trzy szczeble samorządu, czyli Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Olkuszu, finansują naszą działalność. Szczególnie dziękujemy Starostwu Powiatowemu, które w ostatnim okresie wspiera Galerię nie tylko finansowo, ale także angażując się w bieżącą działalność naszej instytucji. W ten Mikołajkowy czas raz jeszcze serdecznie dziękujemy zarówno Urzędowi Marszałkowskiemu, Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta za zaangażowanie w to, by Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu mogła działać na rzecz środowiska artystycznego, oraz społeczności Ziemi Olkuskiej i Małopolski.

Serdecznie zapraszamy 20 grudnia, na godz. 18.00, na koncert jazzowy – XXII Olkuskie Jazz-Kolędy.