Galeria BWA w Olkuszu zaprasza 10 marca, o godz. 17.00, na wernisaż wystawy artystów Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg Kraków. Wystawę p.t. “Niepowtarzalność” można oglądać już od 7 marca.

Miejsce:
Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu ul. Szpitalna 34

Czas trwania wystawy:
07.03-28.03.2023

wernisaż:
10.03.2023 godz. 17:00

Uczestnicy wystawy:
Tamara Berdowska, Jarosław Kawiorski, Marta Kawiorska, Dariusz Milczarek, Marek Paluch, Ela Pamuła, Monika Panek, Arkadiusz Sędek, Monika Waynura-Kurosad, Tadeusz Gustaw Wiktor, Adam Wsiołkowski

„(nie) Powtarzalność” to tytuł wystawy na której prezentowane są prace z zakresu malarstwa, grafiki, oraz fotografii. Do projektu zaproszonych zostało 11 artystów, członków ZPAP Okręgu Krakowskiego. W wystawie biorą udział twórcy różnych pokoleń, co nadaje tytułowej niepowtarzalności szerszy kontekst. W Galerii BWA w Olkuszu prezentowane są prace autorów posługujących się językiem abstrakcji, malujących obrazy figuratywne, realistyczne oraz takie, w których autor łączy formę abstrakcyjną z realistyczną.
Jednym z aspektów, w którym można ująć tytułową „(nie)Powtarzalność” jest uwarunkowanie kulturowe. To dzięki powtórzeniom i tworzącym się poprzez nie kanonom, dana kultura zyskuje swoją odrębność. Twórca ustosunkowuje się do tej powtarzalności w dwojaki sposób – poprzez próbę zaprzeczenia lub też odnalezienia szczelin wymagających uzupełnień. Dlatego też, powtarzalność nie oznacza przewidywalności, lecz może być twórcza i odkrywcza. Czerpanie z tradycji, wzajemne inspirowanie się artystów, prowadzi do odnajdywania coraz to nowych kodów kulturowych, niepowtarzalnych zjawisk w sztuce. Przychodzi mi na myśl porównanie do koła młyńskiego napędzanego wodą, gdzie woda jest inspiracją a koło tradycją, czymś już znanym, oswojonym, jednak wypełnianym coraz to nową treścią. (…)
Wystawa “(nie) Powtarzalność” jest przede wszystkim opowieścią o poszukiwaniu indywidualnego języka charakteryzującego autorską wypowiedź. W procesie tym, artysta powoli odkrywa te środki wyrazu, które stają się dla niego charakterystyczne i konsekwentnie powtarzane budują jego niepowtarzalny język. Każdego twórcę cechuje indywidualna wrażliwość, ekspresja, zestaw używanych środków formalnych, technika, poruszany temat czy zjawisko, które eksploruje w swoich pracach. Konsekwencja, z jaką autor powtarza motywy i powraca do swoistych tematów, staje się fundamentem jego indywidualnej postawy artystycznej. Wyrazistość, odmienność, rozpoznawalność oraz siła oddziaływania to cechy prac, które można zobaczyć podczas wystawy „(nie)Powtarzalność” w olkuskiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA.

Kurator:
Dariusz Milczarek