Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikującej VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż 2023.

Protokół Jury z posiedzenia Komisji Kwalifikującej VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż 2023.