KONKURS IM. KAZIMIERZA RATONIA

Galeria BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie Fraza ogłaszają XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2022.

Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.
Cele konkursu to: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów; propagowanie poezji ambitnej, trudnej.
Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Uwaga: w rywalizacji nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu im. Kazimierza Ratonia.
Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 30 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Dorota Ryst (poetka) i Piotr Gajda (poeta), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomu. W I edycji był nim Maciej Sawa, którego debiutancka książka „rok S roki” ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki FRAZY w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III – Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tom „Na pstryk i zew” był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV – Izabela Kawczyńska (tom „Largo”), w V – Arkadiusz Stosur (tom „Przejścia podziemne”), w VI – Teresa Radziewicz (tom „Samosiejki” – był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII – Natalia Zalesińska (tom „Połączenia”), w VIII – Janusz Radwański (tom „Chałwa zwyciężonym”), w IX – Bartosz Konstrat (tom „Dzika kość. Encyklopedia utraconych szans” – został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), w X – Wojciech Roszkowski (w związku z rezygnacją laureata ukazała się książka „Inne bluesy” Radosława Wiśniewskiego, laureata II nagrody), w XI – Marta Tomczyk-Maryon (tom „sto par bytów”), w XII – Paweł Podlipniak (tom „Herzlich Endlösen”), w XIII – Michał Banaszak (tom „Miejsca” – nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Literackim, zdobył również I nagrodę podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu), w XIV – Monika Brągiel (tom „Wały szkwałowe”), w XV – Piotr Piątek (tom „Destylat”), w XVI – Łukasz Barys (w związku z rezygnacją laureata ukazała się książka „małe nowe ciała” Aleksandra Wiernego, zdobywcy II nagrody), a w XVII – Piotr Przybyła (książka w przygotowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 6 tys. zł.
Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.
Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia oraz Fundacja Kultury AFRONT. Patronat medialny: Kwartalnik „FRAZA” i Kwartalnik Literacko-Artystyczny „Afront”.
Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA i Kwartalnik Literacko-Artystyczny „Afront”.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 r. w siedzibie Galerii BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl
UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną lub budżetową organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu.

 

 

Galeria BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie Fraza ogłaszają XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2021.

Galeria BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie Fraza ogłaszają XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2021.

Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.

Cele konkursu to: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów; propagowanie poezji ambitnej, trudnej.

Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Uwaga: w rywalizacji nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu im. Kazimierza Ratonia. 

Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 30 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Marta Podgórnik (poetka) i Janusz Radwański (poeta), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa, którego debiutancka książka „rok S roki” ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki FRAZY w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III – Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik „Na pstryk i zew” był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV – Izabela Kawczyńska (tomik „Largo”), w V – Arkadiusz Stosur (tomik „Przejścia podziemne”), w VI – Teresa Radziewicz (tomik „Samosiejki” był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII – Natalia Zalesińska (tomik „Połączenia”), w VIII – Janusz Radwański (tomik „Chałwa zwyciężonym”), w IX – Bartosz Konstrat (tomik „Dzika kość. Encyklopedia utraconych szans” – został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), w X – Wojciech Roszkowski, w XI – Marta Tomczyk – Maryon (tomik „sto par bytów”), w XII – Paweł Podlipniak (tomik „Herzlich Endlösen”),w XIII – Michał Banaszak (tomik „Miejsca” – nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Literackim, zdobył również I nagrodę podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu), w XIV – Monika Brągiel (tomik „Wały szkwałowe”), w XV – Piotr Piątek (tom „Destylat”) i w XVI – Łukasz Barys (książka w opracowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 6 tys. zł.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia oraz Fundacja Kultury AFRONT. Patronat medialny: Kwartalnik „FRAZA”.

Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA i Kwartalnik Literacko-Artystyczny „Afront”.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2021 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.

Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną lub budżetową organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu. 

 

 

 

Miło nam ogłosić wyniki XVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2020. Z osobami nagrodzonymi i wyróżnionymi będziemy się kontaktować w sprawie numerów kont, na które zostaną przelane honoraria.

Dziękujemy Jurorom za pracę.

Nagrodzonym, wyróżnionym i nominowanym serdecznie gratulujemy.

Jeśli sytuacja na to pozwoli będziemy starać się zorganizować finał XVI OKP im. K. Ratonia wiosną 2021 roku.

konkurs-ratonia-wyniki-2020

 

Galeria BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie Fraza ogłaszają XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2020.

Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.

Celem konkursu jest: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów; propagowanie poezji ambitnej, trudnej.

Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi.

Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 30 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Joanna Oparek (poetka) i Karina Stempel (poetka), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa, którego debiutancka książka „rok S roki” ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki FRAZY w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III – Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik „Na pstryk i zew” był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV – Izabela Kawczyńska (tomik „Largo”), w V – Arkadiusz Stosur (tomik „Przejścia podziemne”), w VI – Teresa Radziewicz (tomik „Samosiejki” był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII – Natalia Zalesińska (tomik „Połączenia”), w VIII – Janusz Radwański (tomik „Chałwa zwyciężonym”), w IX – Bartosz Konstrat (tomik „Dzika kość. Encyklopedia utraconych szans” – nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), w X – Wojciech Roszkowski, w XI – Marta Tomczyk – Maryon (tomik „sto par bytów”), w XII – Paweł Podlipniak (tomik „Herzlich Endlösen”),w XIII – Michał Banaszak (tomik „Miejsca” – nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Literackim, zdobył również I nagrodę podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu), w XIV – Monika Brągiel (tomik „Wały szkwałowe”) i w XV – Piotr Piątek (książka w opracowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 6 tys. zł.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.

Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia oraz Fundacja Kultury AFRONT. Patronat medialny: Kwartalnik „FRAZA”. Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA i Kwartalnik literacko-artystyczny „Afront”.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2020 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.

Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl

ratoń

Na zdjęciu Kazimierz Ratoń

 

W Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkusza 14 grudnia odbył się finał XV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia, Olkusz 2019.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia pierwszy raz odbył się w 2005 roku. Od drugiej edycji w organizacji konkursu pomaga Stowarzyszenie FRAZA z Rzeszowa, wydawca kwartalnika o tej samej nazwie. Patronem medialnym konkursu jest Kwartalnik literacko-artystyczny „AFRONT”.
W sobotę w BWA pojawiła się liczna grupa poetów i wielbicieli poezji z całej Polski; mion ma było gościć prezydenta Zawiercia Łukasza Konarskiego. Olkuski samorząd reprezentował radny miejski Arkadiusz Królewicz.
Finał zaczął się z lekkim opóźnieniem, bo ok. 15.20. Tradycyjnie na początku przypomniano sylwetkę patrona konkursu Kazimierza Ratonia: głos zabrał niezawodny Bogdan Dworak, pisarz i publicysta, który znał poetę osobiście i opowiada o nim od I edycji konkursu. Po Dworaku dr Magdalena Boczkowska, literaturoznawca, autorka biografii Kazimierza Ratoniu, a także redaktorka tomu „Dzienników” zawierających wspomnienia, notatki oraz artykuły prasowe poety, która – jeśli chodzi o bytność podczas finałów Ratonia, ma nieco tylko krótszy staż od Dworaka, bo odwiedza nas od mniej więcej 10 lat. .
Po nich odbyło się spotkanie z cyklu „Seryjni Poeci”, z autorami książek poetyckich wydanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Gośćmi finału byli Maciej Melecki (Bezgrunt), Maciej Robert (Superorganizm) i Rafał Skonieczny (Duża muzyka).
Kolejnym tradycyjnym elementem finału jest prezentacja tomu wierszy laureata poprzedniej edycji konkursu; w tym roku wystąpiła Monika Brągiel, laureatka pierwszej nagrody w XIV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia, która przeczytała kilka wierszy z tomu „Wały szkwałowe”, wydanego w cyklu Biblioteka Galerii Literackiej przy BWA w Olkuszu i Biblioteka „Frazy”.
Po młodej krakowskiej poetce próbkę własnej twórczości zaprezentowali jurorzy XV OKP im. Ratonia, czyli Jacek Podsiadło (czytał niepublikowane jeszcze wiersze) i Jakub Kornhauser (teksty z ostatniej książki). Następnie profesor Magdalena Rabizo-Birek powiedziała kilka słów o zestawach wierszy, jakie napłynęły na tegoroczny konkurs.
Wreszcie przyszedł czas na rozdanie nagród w XV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia. Nagrodzeni, wyróżnieni i nominowani, którzy byli obecni na sali, przeczytali wybrane przez siebie wiersze.
Wyniki:
Nagrody:
I miejsce. Godło: „Dar języków i przejęzyczeń” Piotr Piątek
II m. Godło: „Oberwanka” Mateusz Andała
III m. Godło: „Chór Zastępów Aleksandrowa” Katarzyna Fabisiewicz

Wyróżnienia (równorzędne):
Godło: „Bengoro” Katarzyna Klakla-Jaczyńska
Godło: „Brat” Mateusz Czarnecki
Godło: „Czarna Madonna z odzysku” Sylwia Jaworska

Nominowani
Godło: „pod białym parasolem” Krzysztof Bojko
Godło: „biały diabeł” Łukasz Pawłowski
Godło: „czy myślator wyłączony?” Rafał Baron
Godło: „00110001” Witold Szwedkowski
Godło: „Ba-Dop-Bop” Ida Sieciechowicz

Około 18.00 oficjalnie zakończyliśmy tegoroczny finał. Wszyscy życzyli sobie zobaczenia się w tym samym miejscu za rok, na kolejnym finale konkursu. Oby tak się stało.
Mecenasami konkursu są: Starosta Olkuski, Burmistrz Olkusza, wydawnictwo Oficyna 21, Stowarzyszenie FRAZA, Fundacja Kultury AFRONT. (Fot. Agnieszka Zub).

 

 

Galeria BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie Fraza ogłaszają XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2019.

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – BWA Olkusz 2019 rok.
Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.
Celem konkursu jest: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów; propagowanie poezji ambitnej, trudnej.
Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi.
Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 20 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Jacek Podsiadło (poeta) i Jakub Kornhauser (poeta), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa, którego debiutancka książka „rok S roki” ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki FRAZY w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III – Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik „Na pstryk i zew” był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV – Izabela Kawczyńska (tomik „Largo”), w V – Arkadiusz Stosur (tomik „Przejścia podziemne”), w VI – Teresa Radziewicz (tomik „Samosiejki” był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII – Natalia Zalesińska (tomik „Połączenia”), w VIII – Janusz Radwański (tomik „Chałwa zwyciężonym”), w IX – Bartosz Konstrat (tomik „Dzika kość. Encyklopedia utraconych szans” – nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), w X – Wojciech Roszkowski, w XI – Marta Tomczyk – Maryon (tomik „sto par bytów”), w XII Paweł Podlipniak (tomik „Herzlich Endlösen”),w XIII Michał Banaszak (tomik „Miejsca” – nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Literackim), i w XIV Monika Brągiel (tomik w opracowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 5 tys. zł.
Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.
Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia oraz Fundacja Kultury AFRONT. Patronat medialny: Kwartalnik „FRAZA”. Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA i Kwartalnik literacko-artystyczny „Afront”.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2019 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl

Ratoń 2005 jury Różycki Melecki i Grzebalski

Na zdjęciu Jury I edycji OKP im. K. Ratonia – Olkusz 2005 rok – Tomasz Różycki, Maciej Melecki, Mariusz Grzebalski (4 jurorem był nieobecny na tej fotografii Igor Stokfiszewski). Fot. Olgerd Dziechciarz

 

 

 

Finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – 30 listopada 2018 r.

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia, Olkusz 2018 rozstrzygnięty.
Olkusz, 30 XI 2018.

Protokół Jury XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia
Na XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia napłynęło 79 zestawów wierszy, z których jeden został odrzucony z powodów regulaminowych. Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek. Małgorzata Lebda i Maciej Melecki (przewodniczący) postanowiło przyznać następujące, nagrody i wyróżnienia:

1 miejsce – kylian mbappe – Monika Brągiel
2 miejsce – Jaźń królowej – Wojciech Roszkowski
3 miejsce – Bażant – Ewelina Kuśka

Wyróżnienia:
Świat cieni – Mirosław Mrozek
Drumla – Jolanta Rawska
Morska Droga do Indii – Krzysztof Rejmer

Tradycyjnie Jury postanowiło wskazać także osoby, które były brane pod uwagę podczas wyłaniania nagrodzonych i wyróżnionych.

Nominacje:
Merak – Tomasz Pierzchała,
Jeremiasz – Mateusz Cioch
QED – Piotr Jemioło
KKKK – Łukasz Kaźmierczak

Jury: Magda Rabizo-Birek
Małgorzata Lebda
Maciej Melecki – przewodniczący

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenia “Fraza” z Rzeszowa, wydawca kwartalnika “FRAZA”. Patronat medialny nad konkursem objął Kwartalnik literacko-artystyczny “AFRONT”. Mecenasem konkursu jest m.in. OFICYNA 21, wydawca “Poezji” Kazimierza Ratonia.

Przebieg finału: Na wstępie o poecie, Kazimierzu Ratoniu opowiadał jego dobry znajomy, literat Bogdan Dworak. Niestety, w tym roku z racji obowiązków zawodowych na finale zabrakło dr Magdaleny Boczkowskiej, autorki biografii Ratonia, która także jego jego “Dziennik”. O tej drugiej książce opowiedział Maciej Melecki, dyrektor Instytutu Mikołowskiego, który był wydawcą “Dzienników” Ratonia w 2012 r.
Następnie zwyczajowo już na Finale wiersze czytali jurorzy-poeci: Małgorzata Lebda i Maciej Melecki. Po nich kilka wierszy z tomu p.t. “Miejsca”, autorstwa Michała Banaszaka, laureata I miejsca w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia w 2017 r., pod usprawiedliwioną nieobecność Autora odczytał Olgerd Dziechciarz. A potem odbyło się wręczenie Nagród, i wyróżnień oraz odczytywanie przez poetów wskazanych przez Jury zestawów wierszy. Spotkanie skończyło się wspólną biesiadą, którą ufundowała Firma Kateringowa SOKÓŁ.
Wszyscy laureaci, wyróżnieni i nominowani otrzymali książki ufundowane przez Stowarzyszenie FRAZA. Uczestnicy spotkania otrzymali wydany przez Galerię BWA tom wierszy laureata I miejsca w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Kazimierza Ratonia w 2017 r., Michała Banaszaka – p.t. “Miejsca”. Także wszyscy goście Finału dostali promocyjne egzemplarze najnowszego wydania Kwartalnika “AFRONT” (nr 6). Miło nam było gościć na Finale znakomitą malarkę Agnieszkę Czyżewską, której prace znalazły się na okładkach rzeczonego numeru kwartalnika i w “Galerii Afrontu”, czyli w środku tego wydawnictwa.

Fotografie z Finału: Olgerd Dziechciarz

Finał XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – 9 grudnia 2017 r.

Fot. Agnieszka Zub (“Przegląd Olkuski”).

Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – 19 listopada 2016 r.

Finał XI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – 21 listopada 2015 r.

 

Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – 8.11.2014

Finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – 9.11.2013

więcej na naszym profilu na facebook

fot. Olgerd Dziechciarz i Jarosław Nowosad

Rozstrzygnięcie konkursu Ratonia 2012, 17.11.2012

(fot. Starostwo Powiatowe)