Oświadczenie o dostępności

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zobowiązuje się do udostępniania strony internetowej możliwie najszerszemu gronu odbiorców, niezależnie od technologii i możliwości. Aktywnie pracujemy nad zwiększeniem dostępności i użyteczności naszej strony internetowej, przestrzegając przy tym wielu dostępnych standardów i wytycznych.