Fotorelacja z obchodów 20-lecia GSW BWA w Olkuszu

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z piątkowych obchodów 20-lecia Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

Pierwsza część uroczystości odbyła się z auli olkuskiego Zespołu Szkół nr 3 im. A. Kocjana. Wśród gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, przedstawicielka Wojewody Małopolskiego – Mariola Duraj-Majda, radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Wójcik, Krzysztof Kuliś – były dyrektor Małopolskiego BWA, Jarosław Wartak – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, posłanka poprzedniej kadencji Lidia Gądek, prezes ZPAP w Krakowie Joanna Warchoł, były rektor ASP w Krakowie prof. Stanisław Tabisz, byli burmistrzowie Olkusza Janusz Dudkiewicz i Dariusz Rzepka, były burmistrz Mikołowa Marek Balcer, przedstawiciele UMiG Olkusz, reprezentanci firm i instytucji będących mecenasami BWA Olkusz oraz dyrektorzy, kadra kierownicza placówek kulturalnych, szkół, artyści i inni przyjaciele Galerii.

Podczas gali z koncertem muzyki filmowej wystąpiły Martyna Klupś-Radny oraz Wioletta Fluda-Tkaczyk.

Druga część uroczystości to wernisaż wystawy rysunku Zdzisława Beksińskiego. Otwarcie wystawy odbyło się w siedzibie GSW BWA przy ul. Szpitalnej 34.

Ekspozycję można zwiedzać do 22 lipca 2021.

Patronat Honorowy Roku Jubileuszowego GSW BWA w Olkuszu: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Aktualni mecenasi GSW BWA w Olkuszu: INTERMAG, „ZGH” Bolesław, BOLTECH Sp. z o.o., PLAST-MET, ZAiKS, VelvetCARE, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. , Creaton, Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, LUKS, Drukarnia Grafpress, Marcin Macek – Krajowy Delegat Sołtysów RP, Artur Sokół.

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, Przegląd Olkuski

Wystawa rysunku Zdzisława Beksińskiego w GSW BWA Olkusz!

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu serdecznie zaprasza na wystawę rysunku Zdzisława Beksińskiego, która odbywa się w ramach XX-lecia Galerii.

CZAS TRWANIA WYSTAWY: 18.06.2021 – 22.07.2021

WERNISAŻ: 18.06.2021, godz. 18.30

ZDZISŁAW BEKSIŃSKI

Urodzony w 1929 r. w Sanoku, zm. w 2005 r. w Warszawie – malarz, rzeźbiarz, rysownik, fotograf i artysta posługujący się grafiką komputerową. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pod koniec lat 50. zatrudniony w Dziale Głównego Konstruktora Fabryki „Autosan”, jako stylista-plastyk, ale jego nowatorskich rozwiązań w kwestii kształtu nadwozi nie wdrażano do masowej produkcji. Działalność artystyczną zaczynał jako fotograf. Na początku lat 60. ceniono go za twórczość malarską i rzeźbiarską. Potem zerwał z awangardowymi działaniami i „całkowicie oddał się malarstwu z pogranicza mrocznej fantastyki i surrealizmu, przemieszanego z jego własnymi wizjami”. Niemniej po latach podkreślał: „Moje obrazy, niezależnie od tego, co maluję, wywodzą się z abstrakcjonizmu. Zaczynałem zresztą jako abstrakcjonista”. Tworzył również rzeźby z gipsu i metalu. W końcu lat 60. pojawiły się u Beksińskiego motywy Dalekiego Wschodu. Lata 70. wypełniło mu niemal wyłącznie malarstwo olejne.


Prace z lat 80. – jak pisano: „cechowało przeplatanie się motywów barokowych i XIX-wiecznych z mocnym akcentem erotycznym” – używano dla niego określenia „fotografie snów”. W latach 90. – jako jeden z pierwszych polskich artystów – zajął się grafiką komputerową. Przez lata związany z mieszkającym we Francji prawnikiem i marszandem Piotrem Dmochowskim, który otworzył w Paryżu galerię poświęconą sztuce wielbionego przezeń Beksińskiego (1989–1996). Malarz zmarł tragicznie w 2005 r.


Od 1999 r. w Muzeum Historycznym na zamku w Sanoku prezentowana jest kolekcja prac Beksińskiego – podarowana rodzinnemu miastu przez samego Autora. Prace artysty z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich wystawiane są w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie i w Galerii w Częstochowie, a wkrótce także pokazywane będą na stałej ekspozycji w Warszawie. Zdzisław Beksiński to jedyny polski artysta, którego dzieła były wystawiane w japońskim Muzeum Sztuki w Osace.


O życiu i twórczości artysty wydano wiele książek – w tym m.in. bardzo popularną pracę Magdaleny Grzebałkowskiej – „Beksińscy. Portret podwójny” (2014) (drugim bohaterem jest tu syn artysty, dziennikarz muzyczny i tłumacz, Tomasz Beksiński), wiele albumów, katalogów, itp. Z kolei w 2016 r. powstał film w reżyserii Jana Matuszyńskiego „Ostatnia rodzina”, który zdobył wiele nagród, w tym Srebrnego Lamparta dla najlepszego aktora – Andrzeja Seweryna (w roli Zdzisława Beksińskiego) na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno.


Zdzisław Beksiński o sztuce: „Nigdy nie zadaję sobie pytania »co to znaczy« ani w odniesieniu do moich obrazów, ani do cudzych. Znaczenie jest dla mnie całkowicie bez znaczenia. Jest tyle warte, ile smak czekolady w opisie literackim. Nie mogę pojąć, że problem znaczenia może być dla ludzi aż tak istotny, jeśli idzie o obcowanie ze sztuką (…). Najczęściej jednak spotykam się z odbiorem semantycznym, w oparciu o opis przedmiotów przedstawionych na obrazie. Z mego punktu widzenia i w odniesieniu do moich prac nie ma drogi bardziej błędnej! (…) Nie to jest ważne, co się ukazuje, lecz co jest ukryte (…). Ważne jest to, co ukazuje się naszej duszy, a nie to, co widzą nasze oczy i co możemy nazwać.”

Patronat Honorowy Roku Jubileuszowego GSW BWA w Olkuszu: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Aktualni mecenasi GSW BWA w Olkuszu: INTERMAG, „ZGH” Bolesław, BOLTECH Sp. z o.o., PLAST-MET, ZAiKS, VelvetCARE, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. , Creaton, Fundacja Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław”, LUKS, Drukarnia Grafpress, Marcin Macek – Krajowy Delegat Sołtysów RP, Artur Sokół.

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, Przegląd Olkuski

KONKURS! W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa, którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

KONKURS – zasady.

W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny  w Krakowie organizuje konkurs „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce”. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.

Według założeń konkursu co 2 tygodnie gmina o największym procentowym przyroście liczby spisanych w danej edycji mieszkańców wygrywa nagrody. Po zakończeniu danej edycji, obliczony zostanie dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/ .

REGULAMIN KONKURSU „AKTYWNI MIESZKAŃCY W MAŁOPOLSCE”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Aktywni mieszkańcy w Małopolsce” (zwanego dalej Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Krakowie (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej Regulaminem).
 3. Konkurs trwa od 21 maja do 30 września 2021 r., a udział w nim jest bezpłatny.
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców województwa,  którzy poprzez udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, mają możliwość wypromowania swojej gminy oraz wsparcia znajdujących się na jej terenie jednostek oświatowo-kulturalnych.
 5. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej Uczestnikiem) może być gmina zlokalizowana w województwie małopolskim reprezentowana przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta lub wyznaczoną przez niego osobę.
 6. Celem Konkursu jest promocja NSP 2021 oraz zachęcenie mieszkańców województwa małopolskiego do aktywnego i licznego uczestnictwa w spisie.
 7. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować́ się̨ z Organizatorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej: obr_krk@stat.gov.pl lub telefonicznie: +48 69525553
 8. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego
  w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/
 9. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych przyczyn.
 10. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

Koordynacja konkursu

 1. Pracami organizacyjnymi i technicznymi związanymi z przeprowadzeniem Konkursu kieruje Komitet Główny Konkursu (zwany dalej „Komitetem”).
 2. Do zadań Komitetu należy przygotowanie i przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem, a w szczególności: promocja Konkursu, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, opracowanie i ogłoszenie wyników Konkursu, prowadzenie dokumentacji Konkursu, ustalenie laureatów Konkursu, przekazanie nagród laureatom Konkursu, przekazanie nagród laureatom Konkursu.
 3. W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, trzech Członków wybranych spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie, Sekretarz wybrany spośród pracowników Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Zasady konkursu

 1. Początek i koniec kolejnych, 2 tygodniowych, edycji konkursu ogłaszany jest na profilu Organizatora na portalu Facebook oraz stronie internetowej.
 2.  
 3. W czasie trwania konkursu Organizator, po zakończeniu danej edycji, oblicza dla każdej gminy w województwie małopolskim przyrost liczby mieszkańców, którzy zostali spisani w NSP 2021 w czasie trwania edycji. Przyrost ten jest wyrażoną w punktach procentowych różnicą między odsetkiem osób spisanych w gminie na początku i na końcu edycji. Przykładowo jeśli na początku edycji w gminie spisanych było 10% mieszkańców a na koniec 15% to przyrost ten wyniósł 5 p.proc. Dane do obliczeń pobierane są z systemu informatycznego NSP 2021.
 4. Organizator tworzy ranking gmin pod względem wspomnianego w punkcie 15 wskaźnika. Lista gmin zajmujących w nim 1, 2 i 3 miejsce jest publikowana w mediach społecznościowych Organizatora.
 5. Gmina, która w danej edycji zajęła pierwsze miejsce otrzymuje nagrody rzeczowe, które zostają przekazane na ręce jej reprezentanta. Reprezentant zwycięskiej gminy przekazuje je następnie jednej z placówek oświatowo-kulturalnych zlokalizowanych na jej terenie. Zobowiązuje się również podać Organizatorowi nazwę placówki, do której zostały przekazane nagrody.
 6. Przez przyjęcie nagrody Uczestnik wyraża swoją zgodę na postanowienia regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 7. Wszystkie gminy w województwie małopolskim są automatycznie włączane do rankingu bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.
 8. Nagrodami w konkursie są zestawy gadżetów spisowych według kompletacji dostarczanych sukcesywnie przez Główny Urząd Statystyczny. Nagrody zostaną przekazane w sposób ustalony miedzy Organizatorem a reprezentantem zwycięskiej gminy. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje żądanie wymiany nagród na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. Zwycięzcy Konkursu nie mogą̨ przenieść́ prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 9. Niniejszy Regulamin podlega udostepnieniu na stronie: https://krakow.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/konkursy/

Artyści Olkuscy 2021 w Galerii BWA w Olkuszu. 28 maja, o godz. 18.00, otwarta zostanie XX wystawa prezentująca dorobek artystyczny twórców związanych z Ziemią Olkuską

XX wystawa prezentująca dorobek artystyczny twórców związanych z Ziemią Olkuską.

Artyści prezentujący swoje prace na wystawie w BWA Olkusz:

Józefa Misia Bik, Jadwiga Chałupka, Bożena Dessauer, Wojciech Dessauer, Elżbieta Domagała, Dariusz Górny, Stanisław Jakubas, Justyna Janicka, Mieczysław Jarosz, Marta Jurkowska, Anna Kajda, Katarzyna Kędzierska, Agnieszka Kołodziejczyk, Katarzyna Leszczyńska-Kaszuba, Jacek Majcherkiewicz (Jamagor), Maria Majewska, Mirosław Michalski, Teresa Mitka-Dziechciarz, Magdalena Nowacka-Kolano, Wiesław Obrok, Damian Pacha, Samvel Paremuzyan, Anna Płachecka-Śniadach, Grzegorz Przetakiewicz, Adam Sowula, Stanisław Stach, Ryszard Ślęczka, Franciszek Rozmus, Marek Turlej, Marcin Witas, Jacek Włodarczyk i Klaudia Zub-Piechowicz.

W 2021 roku Galeria BWA w Olkuszu obchodzi 20-lecie istnienia.

Honorowymi Patronami Roku Jubileuszowego 20-lecia Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu są: Marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Mecenasi GSW BWA w Olkuszu: INTERMAG, „ZGH” Bolesław, BOLTECH Sp. z o.o., PLAST-MET, ZAiKS, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. , Creaton, LUKS, Drukarnia Grafpress.

Patronat medialny: TVP 3 Kraków, Przegląd Olkuski