XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – dzięki wsparciu społecznemu – odbędzie się, choć w ograniczonej formule!

XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia 2022 – EDYCJA SPOŁECZNA!

XVIII OKP im. Kazimierza Ratonia – z powodu braku funduszy –  został oficjalnie odwołany  przez głównego organizatora, czyli Galerię BWA w Olkuszu. A jednak konkurs odbędzie się w 2022 roku, choć w innej formule – dzięki inicjatywie Marty Podgórnik i wsparciu Konrada Góry oraz Radka Wiśniewskiego. Po pierwsze będzie bezpłatny, czyli uczestnicy nie będą musieli uiszczać opłaty konkursowej. Po drugie: Jury w składzie: Marta Podgórnik, Radosław Wiśniewski i Olgerd Dziechciarz będzie pracować bezpłatnie. Po trzecie: nagroda będzie jedna – wydanie książki laureatowi; książka ukaże się w wydawnictwie papierwdole jesienią 2023 roku.  Po czwarte: nie będzie tradycyjnej gali na zakończenie konkursu.

Uwaga: w konkursie wezmą udział prace, które dotąd trafiły do organizatorów, chyba że osoby, które wysłały zestawy, poinformują, że nie chcą brać udziału w edycji społecznej XVIII OKP im. Ratonia. Oczywiście opłaty konkursowe, które dotąd wpłacono, zostaną zwrócone.

Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Uwaga: w rywalizacji nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu im. Kazimierza Ratonia.
Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.
Termin nadsyłania prac upływa 31 października 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Uwaga! Osoby chcące wspomóc wydanie książki, która będzie nagrodą w XVIII OKP im. K. Ratonia, mogą wpłacać środki na rzecz Wydawnictwa papierwdole, np. tu: https://patronite.pl/papierwdole666

Kazimierz Ratoń, fot. Erazm Ciołek

Informacja o odwołaniu VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KOLAŻ – ASAMBLAŻ 2022

UWAGA!! Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu (ograniczenia budżetowe) jesteśmy zmuszeni odwołać ogłoszony VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ 2022. Artystów, którzy dokonali już opłat konkursowych, informujemy, że wpłaty zostaną zwrócone na podane konta bankowe.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza 23 września, o godz. 18.00, do siedziby Galerii, na wernisaż wystawy fotografii Tomasza Komorowskiego.

Tomasz Komorowski jest absolwentem PWSFTviT w Łodzi, tam również obronił doktorat i pracę habilitacyjną z fotografii, od 2018 roku profesor zwyczajny. Przez wiele lat muzealnik (Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi- starszy kustosz).Obecnie jest wykładowcą PWSFTviT .Oprócz fotografii artystycznej zajmuje się również dokumentacją fotograficzną, fotografią portretową, reklamową oraz reportażem. Ma na koncie dużą ilość wystaw indywidualnych, udział w wielu wystawach i wystąpieniach zbiorowych. Inicjator i kurator wielu wystaw studentów Kierunku Fotografii PWSFTviT: Dusseldorf, Kopenhaga, Bonn. Członek kilku stowarzyszeń twórczych: Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja, Stowarzyszenie Artystów Świętego Jerzego,  Stowarzyszenia Ars Visa.

Najistotniejsze w sztuce fotografii dla Komorowskiego jest pokonywanie myślenia o fotografii jako o medium przedstawiającym, mimetycznym. W jednym z tekstów do swojej wystawy napisał … odrzuciłem wszystko, co było kopiowaniem, opisem, aby pozostawić pełną swobodę temu co Elementarne i Spontaniczne…

Narzędzie rejestrujące, jakim jest aparat fotograficzny, jest dla niego jednocześnie narzędziem kreacyjnym.  Artysta nieustannie podejmujący w swoich pracach problem zmieniającego się w nadzwyczaj szybkim tempie medium fotografii.

Wystawa potrwa do 18 listopada 2022 r.

Organizatorzy wystawy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Mecenasi wystawy: Boltech, INTERMAG, Adam Dąbek – Hasper engineering & consulting, ZGH „Bolesław”, PLAST-MET, ZAiKS, Drukarnia Grafpress, Artur Sokół, LUKS.

Galeria serdecznie dziękuje za pomoc materialną w wystawie Adamowi Dąbkowi z firmy Hasper engineering & consulting.

Tomasz Komorowski – fotografia