Galeria BWA w Olkuszu i Fundacja Kultury AFRONT zapraszają 24 maja, o godz. 18.00, do siedziby Galerii na spotkanie autorskie z Michałem Witkowskim (“Lubiewo”, “Margot”, Drwal”), który wraca z nową powieścią pt. “Tango”.

Michał Witkowski w Olkuszu – zapowiedź druga spotkania z Autorem “Lubiewa”, “Drwala” i właśnie wydanej powieści “Tango”!
Galeria BWA w Olkuszu i Fundacja Kultury AFRONT zapraszają 24 maja, o godz. 18.00, na spotkanie autorskie z Michałem Witkowskim, który wraca z nową powieścią pt. Tango (Znak).
Michał Witkowski – laureat Paszportu „Polityki” i Nagrody Literackiej Gdynia, nominowany do Nagrody „Nike”, autor głośnego Lubiewa, tłumaczony na 30 języków – wraca z brawurową literacką jazdą bez trzymanki po najmroczniejszych zaułkach prowincjonalnego miasteczka i ludzkiej natury.
Trzymajcie rękę na pulsie i nie przegapcie okazji na spotkanie z tym Autorem! 

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza 5 maja 2023 r., o godz. 18.00, na wernisaż wystawy Artyści Olkuscy 2023. Wystawa potrwa do 27 maja b.r.

To już 22 prezentacja dorobku artystów Ziemi Olkuskiej (pierwsza w 2002 roku). Na wystawie zobaczymy prace następujących twórców:

 • Tomasz Berliński
 • Misia Bik
 • Łukasz Ćmiel
 • Łukasz Dwornik
 • Szymon Goncerz
 • Maria Grabowska
 • Grzegorz Izdebski
 • Marta Jurkowska
 • Anna Kajda
 • Gabriela Kałwa
 • Janusz Bogdan Kasprowicz
 • Dariusz Kieres
 • Agnieszka Kołodziejczyk
 • Anna Kurczek
 • Małgorzata Kurzawa
 • Katarzyna Leszczyńska-Kaszuba
 • Anna Lipińska
 • Piotr Łaś
 • Jacek Majcherkiewicz
 • Justyna McKinlay
 • Teresa Mitka-Dziechciarz
 • Wiesław Obrok
 • Marta Oleksy-Dziubek
 • Pan Cekin
 • Samvel Paremuzyan
 • Albert Piątek
 • Krzysztof Pietruszka
 • Anna Płachecka-Śniadach
 • Mariusz Połeć
 • Grzegorz Przetakiewicz
 • Franciszek Rozmus
 • Dominika Rzepka
 • Adam Sowula
 • Stanisław Stach
 • Tomasz Szygulski
 • Jacek Włodarczyk
 • Katarzyna Zawada-Pęgiel

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Olkuszu i Urzędu Miasta w Olkuszu. Mecenasi Galerii BWA w Olkuszu: INTERMAG, „ZGH” Bolesław, BOLTECH Sp. z o.o., PLAST-MET, el-logic INDUSTRIAL INSTALLATIONS, ZAiKS, Artur Sokół, LUKS, Drukarnia Grafpress.

Galeria BWA w Olkuszu i Fundacja Kultury AFRONT zapraszają 21 kwietnia, o godz. 18.00, na spotkanie autorskie; Paweł Orzeł, autor dyptyku „teksty seksualne” i „teksty funeralne” (wydawca Fundacja Kultury AFRONT).

Galeria BWA w Olkuszu i Fundacja Kultury AFRONT zapraszają 21 kwietnia, o godz. 18.00, do siedziby Galerii w Olkuszu, przy ul. Szpitalnej 34, na spotkanie autorskie z prozaikiem Pawłem Orłem, autorem dyptyku „teksty seksualne” i „teksty funeralne”
(wydawca Fundacja Kultury AFRONT).

Paweł Orzeł (ur. 1985 w Madrycie). Prozaik, dramatopisarz i tłumacz. Mieszka w Warszawie. Jest laureatem nagrody Stowarzyszenia Młodych Poetów. Wydał dramat „Defenestracja” (2005), zbiór opowiadań „Nic a nic” (2009), zbiory prozy eksperymentalnej „Cudzesłowa” (2010), „Ostatnie myśli (sen nie przyjdzie)” (2011), „Arkusz [^pi^gmalion]” (2014) i dziennik-niedziennik „Nadgody”. A w 2021 „Przedświty” (PIW). Jego opowiadania znalazły się w antologiach współczesnych polskich opowiadań: 2011 (FORMA 2011), 2014 (FORMA 2014). Niedawno zadebiutował jako tłumacz młodej poezji hiszpańskiej: Francisco Javier Navarro Prieto „Piękny świat” (PIW 2022). W 2020 roku opublikował nakładem Fundacji Kultury AFRONT „teksty seksualne”, a w 2022 dopełnił dyptyk wydając w tej samej oficynie „teksty funeralne”.

O „tekstach funeralnych”:
„Książka zimna jak lód. Nie czekają na nas rajskie ogrody, tylko ciemne, wilgotne czeluści; biada tym, którzy do nich schodzą – jak pisał Dante, problem w tym, że niektórzy wybierają się na tę wędrówkę jeszcze za życia. Jedni bowiem toczą byt, w którym śmierć odsuwają od siebie jak najdalej, aż za horyzont, inni odwrotnie – pławią się w niej, być może się w niej nawet kochają. Bez wątpienia >>teksty funeralne<< napisał ktoś z grona tych drugich, których wypadałoby nazywać celebrytami niebytu”. (Erazm Furman)

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ – Olkusz 2023. Z radością i satysfakcją informujemy, że wraca Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.


Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 22 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł


POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Artyści, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, mogą pozostawić te prace jako darowiznę do Kolekcji Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio niepublikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą mailową zdjęć prac w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli, wraz z krótką notą biograficzną autora (I etap konkursu).Wraz ze zdjęciem pracy i notą bio w tym samym e-mailu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty (JPG lub PDF). Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2023”. Adres mailowy GSW BWA w Olkuszu: galeriaolkusz@op.pl.
5. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Autor, którego praca została zakwalifikowana do II etapu konkursu (na wystawę), zobowiązany jest do wysłania tej pracy na swój koszt, w podanym niżej terminie, na adres Organizatora. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 4.10.2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 13.10.2023 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 16.10.2023 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 31.10.2023 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 10.11.2023.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 1.12.2023 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.