Galeria BWA w Olkuszu zaprasza 8 kwietnia, o godz. 18.00, na spotkanie z poetą i prozaikiem Olgerdem Dziechciarzem i jego najnowszym tomem wierszy p.t. „Reperkusje. Symfonia wierszy żałosnych” (Wydawca Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2021).

Galeria BWA w Olkuszu zaprasza 8 kwietnia, o godz. 18.00, na spotkanie z poetą, prozaikiem, dziennikarzem i blogerem Olgerdem Dziechciarzem i jego najnowszym tomem wierszy p.t. „Reperkusje. Symfonia wierszy żałosnych” (Wydawca Fundacja Kultury AFRONT, Bukowno 2021).

Olgerd Dziechciarz jest autorem ponad dwudziestu książek, między innymi wyborów felietonów („Partykularne interesy”, „Olkusz dla opornych”, „W Olkuszu, czyli nigdzie”), tomików poetyckich („Autoświat” , „Galeria Humbug”, „Mniej niż zło”, “Przewrócona ósemka”, „Podest na piedestale”, „Reperkusje” ,,Symfonia wierszy żałosnych”), zbiorów opowiadań („Masakra”, „Miasto Odorków”, „poMazaniec”, “Pakuska”), oraz powieści („Wielkopolski”, „Małopolski”, „Zapolski”). Publikuje też pod pseudonimem Tytus Żalgirdas.

Olgerd Dziechciarz jest redaktorem naczelnym kwartalnika literacko-artystycznego „Afront”. Na co dzień jest też głównym specjalistą w Galerii BWA w Olkuszu.

Galeria BWA w Olkuszu zaprasza na wystawę ZPAP Kraków – techniki różne p.t. „Reakcja”. Wystawa towarzysząca „3. Krakowskim Spotkaniom Artystycznym 2022 – TERYTORIA”. Wernisaż wystawy 1.04.2022, godz. 18.00, w siedzibie GSW BWA, ul. Szpitalna 34.

Galeria BWA w Olkuszu zaprasza na wystawę

ZPAP Kraków – techniki różne p.t. „Reakcja”

Wystawa towarzysząca „3. Krakowskim Spotkaniom Artystycznym 2022 – TERYTORIA”

Wernisaż wystawy 1.04.2022, godz. 18.00, GSW BWA, ul. Szpitalna 34

Wystawiający artyści: Zbigniew Bajek, Zbigniew Cebula, Marta Kawiorska, Marcin Kowalik, Agnieszka Kucia, Kamil Kuzko, Sławomir Lewczuk, Dariusz Milczarek, Henryk Ożóg, Jacek Sroka, Grzegorz Wnęk, Dawid Zdobylak.

Czas trwania wystawy 1.04 – 19.04.2022

Galeria BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie Fraza ogłaszają XVIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2022.


Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.
Cele konkursu to: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów; propagowanie poezji ambitnej, trudnej.
Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi. Uwaga: w rywalizacji nie mogą brać udziału zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu im. Kazimierza Ratonia.
Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 30 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Dorota Ryst (poetka) i Piotr Gajda (poeta), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomu. W I edycji był nim Maciej Sawa, którego debiutancka książka „rok S roki” ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki FRAZY w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III – Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tom „Na pstryk i zew” był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV – Izabela Kawczyńska (tom „Largo”), w V – Arkadiusz Stosur (tom „Przejścia podziemne”), w VI – Teresa Radziewicz (tom „Samosiejki” – był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII – Natalia Zalesińska (tom „Połączenia”), w VIII – Janusz Radwański (tom „Chałwa zwyciężonym”), w IX – Bartosz Konstrat (tom „Dzika kość. Encyklopedia utraconych szans” – został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), w X – Wojciech Roszkowski (w związku z rezygnacją laureata ukazała się książka „Inne bluesy” Radosława Wiśniewskiego, laureata II nagrody), w XI – Marta Tomczyk-Maryon (tom „sto par bytów”), w XII – Paweł Podlipniak (tom „Herzlich Endlösen”), w XIII – Michał Banaszak (tom „Miejsca” – nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Literackim, zdobył również I nagrodę podczas Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu), w XIV – Monika Brągiel (tom „Wały szkwałowe”), w XV – Piotr Piątek (tom „Destylat”), w XVI – Łukasz Barys (w związku z rezygnacją laureata ukazała się książka „małe nowe ciała” Aleksandra Wiernego, zdobywcy II nagrody), a w XVII – Piotr Przybyła (książka w przygotowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 6 tys. zł.
Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.
Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia oraz Fundacja Kultury AFRONT. Patronat medialny: Kwartalnik „FRAZA” i Kwartalnik Literacko-Artystyczny „Afront”.
Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA i Kwartalnik Literacko-Artystyczny „Afront”.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2022 r. w siedzibie Galerii BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl
UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiologiczną lub budżetową organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu.

Na zdjęciu: Kazimierz Ratoń, fot. Erazm Ciołek

Edward Dwurnik w Galerii BWA w Olkuszu!
Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Edwarda Dwurnika – 11 marca, o godz. 18.00!

Edward Dwurnik w Galerii BWA w Olkuszu!
Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Edwarda Dwurnika – 11 marca, o godz. 18.00!
To jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych polskich malarzy. Urodził się 19 kwietnia 1943 w Radzyminie, zmarł 28 października 2018 w Warszawie. W latach 1963–1970 studiował malarstwo i grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni Krystyny Łady-Studnickiej, a także przez 3 lata rzeźbę. W 1970 obronił pracę dyplomową w pracowni prof. Eugeniusza Eibischa. Jak uważał, przez pierwsze lata studiów na ASP „nie miał żadnej wizji swojej twórczości”. Po zetknięciu się z dziełami Bernarda Buffeta dostrzegł nowe możliwości malarskie, lecz dopiero doświadczenie wystawy Nikifora w 1965 pomogło mu odnaleźć formę wspierającą realizację własnych pomysłów. Od tego wydarzenia rozpoczęła się jego pasja tworzenia. Wtedy też powstały obrazy zaliczane do cyklów malarskich takich jak: Podróże autostopem, Warszawa, Portret. W latach 1970–1971 namalował Drogę (Dziesięć stacji świeckiego ukrzyżowania). Znakiem rozpoznawczym Dwurnika stał się w szczególności cykl Podróże autostopem, rozpoczęty w 1966. Składają się na niego pejzaże miejskie (weduty), w większości bez linii horyzontu – obserwowane z lotu ptaka, z charakterystycznym nagromadzeniem motywów. Zazwyczaj przedstawiają konkretne polskie miasta, artysta nie pozostawał jednak wierny topografii ani perspektywie. Na obrazach z tego cyklu sąsiadować mogą ze sobą obiekty i budynki w rzeczywistości oddalone od siebie o wiele przecznic. Miasta Dwurnika zasiedlają ludzie oraz cały zestaw artefaktów. Jednym z częstszych są „idole” – monumentalne pomniki- głowy, symbolizujące władzę totalitarną, których idea ukształtowała się latem 1970. W Podróżach autostopem zazwyczaj wiele się dzieje, płótna przytłaczają nagromadzeniem detali i motywów. Łączą w sobie cechy dokumentu i malarstwa symbolicznego, oddając atmosferę polskiej rzeczywistości. Ale nieobce jest im poczucie humoru, często spotykane w twórczości malarza. Edward Dwurnik jest autorem kilku tysięcy obrazów i rysunków. Został nagrodzony m.in.: Nagrodą Kulturalną „Solidarności” (1983), Nouvelle Biennale de Paris (1985), Nagrodą Olimpiady Sztuki w Seulu (1988) i Nagrodą Fundacji Sztuki Współczesnej (1992). Jest pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
Kilka słów o twórczości Edwarda Dwurnika:
„Twórczość Edwarda Dwurnika to permanentny stan roboczy. Można w niej, co prawda, wydzielić pewne nurty, cykle, okresy, zespoły prac, momenty skupienia uwagi na czymś szczególnie inspirującym autora w danym czasie, ale granice są płynne, umowne. Trwa ciągłe przewartościowywanie doświadczeń, odniesień, kategorii intelektualnych, estetycznych, moralnych. Można, z niewielkim ryzykiem, stwierdzić, że rządzi tu prawo przechodzenia ilości w jakość.”
Mirosław Ratajczak