Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu otwarta! Ale pod pewnymi warunkami!

Cieszymy się, że możemy poinformować o otwarciu naszej  Galerii dla zwiedzających. W związku jednak z tym, że pandemia jeszcze nie ustąpiła odwiedziny w Galerii podlegają pewnym ograniczeniom i rygorom: wybierający się do BWA wpuszczani będą w ograniczonej ilości – jednocześnie w BWA może być do 10 osób (6 na dolnej sali wystawiennicze, 4 na sali górnej), zwiedzający muszą być w maseczka i rękawiczkach, prosimy też o korzystanie ze środków odkażających, które wyłożone są w korytarzu Galerii.

Obecnie w BWA oglądać można wystawę czasową fotografii Stanisławy Zacharko-Łagowskiej (sala wystawiennicza dolna) oraz wystawę stałą dzieł z Kolekcji Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu (sala górna).

Czynny jest już także galeryjny sklep z działami sztuki, czyli malarstwem i rzeźbą – kilkadziesiąt prac artystów miejscowych (m.in. Anna Płachecka-Śniadach, Stanisław Jakubas, Michał Kwarciak, Mirosław Michalski, Damian Pacha, Mariusz Połeć, Wioletta Sarota-Stach, Marek Sołtysik,  z innych części Polski (m.in. Anita Baenisch-Juda, Justyna Błońska, Ewa Czarnota, Marek Andała, Adam Kurkowski, Małgorzata Lalek, Agnieszka Sitko, Dorota Waligóra, Czesław Gałużny, Andrzej Kacperek, Grzegorz Skrzypek, Michał Smółka,  Andrzej Sobieraj) i zagranicznych (m. in. Anatol Martyniuk, Joanna Zając-Ślapnicar). Obraz to znakomity prezent na każdą okazję! Zapraszamy do BWA w Olkuszu!

20200401_122937

Na zdjęciu sala główna BWA w Olkuszu, na której prezentowana jest wystawa fotografii Stanisławy Zacharko-Łagowskiej

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Kolaż-Asamblaż Olkusz 2020.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od niemal 20 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2020”
5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną pracę wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2020 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 17.10.2020 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 6.11.2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 22.11.2020.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 18.12.2020 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA: W związku z obecną sytuacją (pandemia koronawirusa) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego terminu lub formuły.

KARTA ZGŁOSZENIA KOLAŻ ASAMBLAŻ. 2020Zegar trumienny, asamblaż

Aleksander Pieniek, „Zegar trumienny”, asamblaż – Wyróżnienie honorowe w 2018 roku.

Wystawa on-line „Artyści związani z Zakonem Pijarów, Kraków – techniki różne”, której organizatorem jest Galeria BWA w Olkuszu – 17 kwietnia 2020 r., godz. 18.00.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy on-line „Artyści związani z Zakonem Pijarów, Kraków – techniki różne”, której organizatorem jest w Galeria BWA w Olkuszu.

 

Marita Benke-Gajda

Ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz. Dyplom obroniła w 1973 roku w Pracowni Wystawiennictwa u Profesora Leszka Wajdy. Do roku 1980 pracowała jako architekt wnętrz, wystawiennik. W 1980 roku zajęła się ceramiką, której pozostaje wierna do dzisiaj. Dwukrotnie była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Od 1988 roku z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki występuje jako rzeczoznawca w dziedzinie ceramiki. Ma za sobą ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą (Niemcy, Francja, Austria, Szwajcaria, Kanada, Stany Zjednoczone) i wiele wystaw zbiorowych. W grudniu 2009 roku uzyskała za wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji kultury nagrodę „Ars Quaerendi” w kategorii „Mistrz”, a w maju 2012 roku Nagrodę Główną Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. W lutym 2012 r. została powołana w skład Kapituły Honorowej Powiatu Krakowskiego. Pracuje jako starszy wykładowca na Wydziale Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W lutym 2016 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju szkolnictwa artystycznego. Jest przewodniczącą Stowarzyszenia „Ceramika bez granic”, skupiającego artystów wokół jej pracowni w Zabierzowie.

Marita Benke-Gajda, … a kiedy się nachylił zobaczył leżące płótna z ewangelii św. Jana

Marita Benke-Gajda, … a kiedy się nachylił zobaczył leżące płótna z ewangelii św. Jana.

Marita Benke-Gajda, … a kiedy się nachylił zobaczył leżące płótna z ewangelii św. Jana 5

Marita Benke-Gajda, … a kiedy się nachylił zobaczył leżące płótna z ewangelii św. Jana 5.

 

Jan Biczysko

Rysuje i maluje od ponad trzydziestu lat, biorąc udział w wielu wystawach zbiorowych i prezentując swoje dokonania indywidualnie. Wydał także album ze swoimi rysunkami do „Dekameronu” Boccaccia.  Obrazy artysty – te wcześniejsze: o ciemnej tonacji barw, z postaciami niemogącymi wydobyć się ze swoich kokonów, ukrywającymi twarze, jak i te powstałe po roku 2013 (jak choćby cykle: Pamiętaj, że masz skrzydła, Mogę, Śpiący Jednorożec, Tak blisko że dotykam): pełne jasnych, ciepłych barw, z postaciami fruwającymi w przestrzeni – pełne są symboli i odniesień do mistrzów malarstwa. Wyobraźnia artysty, świat przedstawiony w rysunkach i obrazach jest sugestywny i inspiruje: do własnych, wspomnień, marzeń, przemyśleń i projekcji.

Od pewnego czasu dzieła artysty zyskały dopowiedzenia tekstowe. To poezja, która uzupełnia obraz przemyśleniami, pytaniami, próbą zapisu uczuć i emocji. Nie czyni to dzieła jednoznacznym; wprost przeciwnie – kieruje ku nowym znaczeniom. Dzięki temu staje się ono otwarte, bo każdy może je przeczytać i nadać mu nowy sens.

Twórczość Jana Biczysko wciąż się zmienia, ale w gruncie rzeczy artysta opowiadając o miłości, marzeniach i pragnieniach, które stanowią siłę człowieka, opowiada o sobie. To zapis emocji towarzyszących artyście zmagającemu się z samym sobą, z pragnieniem uchwycenia chwili w obrazie i słowach, z dążeniem do jak najlepszego przekazania własnego świata, niepokój o ich kształt ostateczny, kiedy to nadejdzie moment, gdy obraz opuszcza pracownię i trafia pod osąd widza i następuje nieodwołalna konfrontacja tego, co się zamierzyło, z tym, jak widzą to inni.

rozmowa z Piłatem

„Rozmowa z Piłatem”, 50×60 cm płótno akryl.

Judasz w ogrodzie

„Judasz w Ogrodzie”, 50×60 cm płótno akryl.

 

Ewa Bielecka

Urodzona w Rzeszowie. Studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w 2011 r. w pracowni prof. Jerzego Nowakowskiego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestniczka wystaw i plenerów. Zajmuje się rzeźbą, ceramiką, medalierstwem, rysunkiem i malarstwem. Nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Przykazanie II, Dekalog, Ewa Bielecka (Wróbel), 100x70cm, olej na_płótnie

Przykazanie II, Dekalog, Ewa Bielecka (Wróbel), 100x70cm, olej na_płótnie

Ewa Bielecka ( Wróbel), Matka wieczności, wym,60x97cm, olej na płótnie

Ewa Bielecka ( Wróbel), Matka wieczności, wym,60x97cm, olej na płótnie

 

Tomasz Bielecki

Urodzony 1986 r. w Sokołowie Małopolskim. Ukończył Liceum Plastyczne im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. W latach 2006 – 2011 studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom z wyróżnieniem w pracowni  prof. Józefa Murzyna. W roku 2010 ukończył Studium Pedagogiczne dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od roku 2012 asystent w pracowni Rzeźby w Metalu na rodzimej uczelni. Uczestnik wielu plenerów i sympozjów rzeźbiarskich. Zajmuje się rzeźbą w metalu, kamieniu oraz medalierstwem.

Tomasz Bielecki, tytuł Gest I, 2020, wym. 30x30cm, odlew w metalu

Tomasz Bielecki, tytuł Gest I, 2020, wym. 30x30cm, odlew w metalu.

 

Maria Bieńkowska-Kopczyńska

Kształcenie artystyczne rozpoczęła w Liceum Plastycznym w Kielcach na Wydziale Rzeźby. Przed studiami na Wydziale Grafiki krakowskiej  Akademii Sztuk Pięknych uzyskała dyplom w Studium Reklamy.

W 1980 r. ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Za pracę dyplomową otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Obecnie zajmuje się malarstwem sztalugowym, które zaprezentowała na ponad 100 wystawach indywidualnych oraz ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Od 1980 r. jest członkiem Związku Polskich Artystów i Plastyków. Z licznych podróży po świecie czerpie inspiracje dla swojej twórczości. Uczestniczyła w wielu plenerach i warsztatach artystycznych w Polsce, Francji, Włoszech, Turcji, Grecji, Węgrzech i Norwegii. Z tych podróży powstały duże cykle malarskie: „Carrara – Kamienie światła”, „Senia”, „Fiordy”, „Ścieżki Bretanii”, „Morza”, „Ptaki”, „Rzeki”, „Wodne odbicia”, „Łąki”. Maluje pejzaże, kwiaty, martwe natury, ptaki, zwierzęta, postacie. Jej obrazy były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane.

Nagrody:

1988 – nagroda Fundacji „Polska – Japonia Miyauchi”

1988 – wyróżnienie – Ogólnopolska Wystawa „Mój pejzaż”, Ciechanów

2004 – wyróżnienie – „Salon zimowy”, Kraków

2005 – „Złota Rama” nagroda główna – „Salon Zimowy”, Kraków

2009 – wyróżnienie specjalne Galerii Centrum – „Salon Zimowy” ZPAP, Kraków

cykl Okaleczony, olej płótno, 70x100

Cykl Okaleczony, olej płótno, 100×70

cykl Okaleczony, olej płótno, 70 x100

Cykl Okaleczony, olej płótno, 100 x70.

 

Adam Brincken

Urodzony 4.12.1951 r. w Nowym Sączu. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych
w Jarosławiu. Studia w ASP Kraków w latach 1970 – 1975. Dyplom z wyróżnieniem
w Pracowni prof. Adama Marczyńskiego.
Malarz, uprawiający także witraż i polichromię w przestrzeniach sakralnych, rysownik, okazjonalnie scenograf, kurator i aranżer wielu wystaw problemowych i monograficznych, m.in. Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tytuł profesora uzyskał w 1997 r. W krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki prowadzi autorską Pracownię Malarstwa, będąc jednocześnie Kierownikiem Katedry i Kierunku Edukacja Artystyczna.
Jest członkiem ZPAP od 1978 r., od 1980 r. także nieprzerwanie członkiem NSZZ Solidarność. Obecnie jest Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność ASP.
W latach 1982 – 1989 był jednym z animatorów Ruchu Kultury Niezależnej.
Od 1990 do 1996 r. pełnił społeczną funkcję prezesa Zarządu Okręgu ZPAP.
W latach 1996 – 1999 był członkiem Rady Artystycznej ZO ZPAP. W swoim dorobku ma udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i około 30 prezentacji indywidualnych w wielu krajach Europy i Ameryki, także wiele autorskich realizacji w przestrzeniach sakralnych kościołów w Jarosławiu, Wejherowie, Gdyni, Krakowie, Kobiernicach k. Kęt i Bilczy k. Kielc. Ostatnie indywidualne wystawy:  TURLEJ GALLERY  Kraków, sierpień/październik 2009, Galeria ROGATKA  Radom, maj 2010, Galeria FLORIAŃSKA 22 Kraków, czerwiec/sierpień 2011, Galeria ARS CRACOVIA Köln, wrzesień 2011/ styczeń 2012 roku, GALERIA 4 ŚCIANY, Kraków, marzec/kwiecień 2014. Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, grudzień 2015/styczeń 2016, Miejska Galeria Sztuki OPS, Łódź, luty 2016, Galeria Malarstwa i Galeria Promocyjna ASP, Kraków, marzec 2016, Galeria Biała NCK Kraków, marzec 2016, Miejska Galeria Sztuki, Zakopane, kwiecień/maj 2016, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, 2016, Galeria KUL Leszka Mądzika, Lublin 2017/18.

46 a

Cierpienie – Odkupienie – Jesteś!, 1982 r., ołówek na papierze, 69 x 100

164 a

Kamienne II, 1989 r., ołówek na papierze, 61 x 97,5

Małgorzata Buczek-Śledzińska

Jest artystką interdyscyplinarną. Wizualizuje swoje pomysły w cyklach malarskich, rysunkowych, obiektach z autorskiego  organicznego papieru czerpanego oraz tkaninach unikatowych. Inspiruje się  dawnymi i obecnie odkrytymi artefaktami z minionych wieków i historią cywilizacji. W swoich wypowiedziach artystycznych oglądając się za siebie i kontemplując przeszłość, jednak nie zapomina o współczesnych wartościach.
Artystka malarka, twórczyni unikatowych tkanin, rysunków i obiektów z autorskiego organicznego  papieru czerpanego. Urodziła się w Krakowie, gdzie mieszka i pracuje. W latach 1976 – 1981 studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa, otrzymując dyplom z malarstwa w pracowni  prof. Tadeusza Brzozowskiego i  równolegle dyplom z tkaniny unikatowej w pracowni prof. Stefana Gałkowskiego. Była dwukrotną stypendystką Ministerstwa Kultury, uczestniczyła w najważniejszych międzynarodowych sympozjach i biennale sztuki, a biorąc czynny udział w znaczących wystawach, konkursach i plenerach, uzyskiwała liczne nagrody i wyróżnienia.

http://www.mbuczeks.pl

Małgorzata_Buczek-Sledzinska_BIAŁO-CZERWONI 200_

BIAŁO-CZERWONI 200

20180403_140642

B.t.

 

Czesław Dźwigaj

Urodził się w 1950 r. w Nowym Wiśniczu.

Profesor zwyczajny, prowadził Pracownię Rzeźby w Ceramice ASP w Krakowie od 1991do 2019 r. W latach 1994 – 2011 wykładowca Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie,  2010 – 2015 kierownik Katedry Sztuki na Katolickim Uniwersytecie w Rużomberok (Słowacja).

Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Alba Iulia  w Rumunii.

Artysta rzeźbiarz, medalier, malarz, grafik, witrażysta  w dorobku artystycznym ma kilkadziesiąt pomników zrealizowanych na wszystkich kontynentach świata,  autor 600 medali, ponad 50 spiżowych port, a także  wielu kompleksowych wnętrz sakralnych, szeregu polichromii i ponad 300 zaprojektowanych i zrealizowanych witraży.

Brał udział  w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, miał kilkanaście wystaw indywidualnych. Stała ekspozycja jego dorobku artystycznego znajduje się w Muzeum Ziemi Wiśnickiej, a kilkadziesiąt modeli jego monumentalnych prac można oglądać na ekspozycji w zamku Lubomirskich w Nowym Wiśniczu.

Wiele jego prac znajduje się w zbiorach muzealnych w Polsce i poza granicami kraju oraz wśród zbiorów wielu koneserów sztuki.

Madonna gips patynowany wys 85 x szer 65 x gł 45 cm

Madonna gips patynowany wys 85 x szer 65 x gł 45 cm

Dąbrowa Górnicza Sąd Ostateczny na fasadzie

Dąbrowa Górnicza Sąd Ostateczny na fasadzie.

 

Zbigniew Gierczak 

Urodził się w znaku letniego, słonecznego raka 8 lipca 1972 r. w Chrzanowie, gdzie nadal mieszka. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom uczelni obronił z wyróżnieniem w 2004 r. na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Jacka Waltosia. Dyplom dopełnił aneksami z rysunku i ceramiki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, szkłem i ceramiką. Jest członkiem stowarzyszenia Ceramika Bez Granic. Uczestniczył kilkudziesięciu wystawach  w kraju i za granicą. Jest autorem licznych polichromii sakralnych w Krakowie, Bielsku-Białej, Ostrowcu Świętokrzyskim, Zawierciu, Kwaczale, Starachowicach, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Katowicach i  Braciejówce a także mozaik ściennych w Sosnowcu i Olkuszu.

MATKA 100x100 akryl

MATKA 100×100 akryl

PRZEMIJANIE tech. własna 130x130

PRZEMIJANIE tech. własna 130×130

 

Ewa Janus  

Ukończyła Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1991 r. W latach 1994 – 1995 stypendystka rządu włoskiego i staż w Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Pracownik naukowo-dydaktyczny w macierzystej uczelni. Współpracuje przy realizacji krajowych i międzynarodowych projektów artystycznych, takich jak Projekt Transgranicznej Sieci – Cross Border Network of History and Arts, gdzie od wielu lat prowadzi międzynarodowe warsztaty projektowo-artystyczne. Redaktor monografii i tekstów o sztuce. W latach 2008 – 2014 była członkiem Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Twórców Nauki i Kultury „Episteme” oraz „Disputationes Academicae”. Zajmuje się głównie małą formą rzeźbiarską, medalierstwem, rysunkiem.

Ewa Janus, NG z cyklu Epitafia 20 - 9

NG z cyklu Epitafia 20 – 9

Palimpsest, brąz, 33 x29x1cm, 2008r

Palimpsest, brąz, 33 x29x1cm, 2008r

 

Paweł Legutko

Urodzony w 1981 r. w Krakowie.

Absolwent Wydziału Grafiki krakowskiej ASP. W 2007 r. dyplom w Pracowni Drzeworytu prof. ASP. B. Migi.

Uprawia grafikę (głównie linoryt), malarstwo, rysunek, rzeźbę. Prowadzi też zajęcia artystyczne (z tworzenia filmu animowanego) dla dzieci i młodzieży w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie.

Wystawy i osiągnięcia:

2019 wystawa „PASJA”, Hebdów

2018 wystawa „SZOPKA NIE TYLKO KRAKOWSKA”, Hebdów

2017 wystawa „TANIEC SŁOŃCA stulecie objawień fatimskich”, Hebdów

2016 wystawa „Księga Das Buch” – Internatonale Ausstellung im Kunsforum Piaristen, Wiedeń

2015 wystawa „Ludzie Wieczności” – Centrum Wiara i Kultura, Hebdów

2015 wystawa „COMPASSIO” – Centrum Wiara i Kultura, Hebdów

2014 wystawa „Matka Wieczności” – Centrum Wiara i Kultura, Hebdów

2014 wystawa „Oblicza wolności. Grafika polska XX i XXI wieku” – Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych, Kraków

2013 wystawa „Słowa na Wieczność” – Centrum Wiara i Kultura, Hebdów

2012 wystawa „Dotyk Wieczności” – Centrum Wiara i Kultura, Hebdów

2012 wystawa „Lettra – Kraków 2012 / znak i litera” – Galeria Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków

2012 wystawa „Rozmowa z kamieniem” – Pałac Vauxhall, Krzeszowice

2011/12 wystawa „Okolica Moich Przyjaciół” – Pałac Vauxhall, Krzeszowice oraz Dom Polonii, Kraków

2009 wystawa Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków

2009 wystawa „Wędrówki przez Sztukę” – przegląd prac artystów Powiatu Krakowskiego, Bruksela

2008 wystawa „Drobiazgi” – Galeria „Na Piętrze”, SCKiPG Zabierzów

2007/08 wystawa grafiki, Klub RE, Kraków

2007 wystawa „Gus and Friends” – Wydział Grafiki, Kraków

2007 wystawa 5 Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań

2007 wystawa Grafika Roku 2006 – Wydział Grafiki, Kraków

2006 wystawa linorytów – Ogród Botaniczny, Kraków

2006 wystawa Grafika Roku 2005 – Wydział Grafiki, Kraków

2005 wystawa poplenerowa warsztatów rysunkowych w Orońsku – Galeria Lamelli, Kraków

2004 warsztaty „Własne wyobrażenie: Prawda czy Fikcja” organizowane przez ASP Kraków, London College of Communication UK, University Connecticut USA.

Ezechiel Legutko

Ezechiel -detal-SZCZELINA.

Legutko

Ezechiel z blaskiem.

 

Marcin Nosko

Urodzony w 1974 r. w Krakowie. W latach 1993 – 1998 studiował w Instytucie Etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1997 – 2002 na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnik wystaw, konkursów, sympozjów rzeźbiarskich w kraju i za granicą.

W 2013 r. uzyskał tytuł doktora. Pracuje na stanowisku adiunkta, prowadząc Pracownię Rzeźby w Kamieniu; obecnie prodziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Marcin Nosko, ULTIMUS V 2017

ULTIMUS V 2017.

SŁOWO wym . 60x56x34 2019 kamień

SŁOWO wym . 60x56x34 2019 kamień.

 

Ewa Rosiek-Buszko

Urodzona w Gliwicach. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Edukacja:

W 1979 roku uzyskała dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany.

Działalność artystyczna:

Tworzy autorskie papiery ręcznie czerpane, tkaninę i ceramikę unikatową. Maluje pastele i akwarele. Współzałożycielka i kuratorka wystaw działającej na niwie tkackiej od 1991 roku śląskiej Grupy Przekaz. Od 1979 r. członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Członek stowarzyszenia InSEA.

W latach 2002 – 2014 członek zarządu i wiceprezes Stowarzyszenia Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby. Autorka cyklu wystaw „Paper Gami”, na bazie których prowadzi zajęcia i wykłady dotyczące papieru ręcznie czerpanego. Autorka idei projektu WASHI no FUSHIGI – TAJEMNICA PAPIERU realizowanego w Polsce oraz Japonii w 2019 – 2020 roku.

Ważniejsze wystawy indywidualne (z ostatnich 10 lat):

2019 „Paper Gami – Image – Tajemnica Papieru”, Pałac Przebendowskich – Wejherowo – wystawa towarzysząca 11 Baltic Mini Textile Triennale Gdynia 2019

2019 „Paper in Red”– wystawa towarzysząca Krakowskim Spotkaniom Artystycznym – Dialogi – Galeria RAVEN – Kraków

2018 „Paper Gami – Image” – BWA Kielce

2013 „Ślady obecności” Muzeum Manggha – Kraków

2009 „Patrząc zza… idąc do…” wystawa jubileuszowa XXX-lecia pracy twórczej – Centralne Muzeum Włókiennictwa – Łódź

2009 – Polnisches Kulturzentrum – Monachium – Niemcy

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

2020 Galeria Sztuki Współczesnej Gifu – Japonia

2019 „Washi no Fushigi – Tajemnica Papieru” – Mino – Washi Muzeum – Japonia

2019 „Washi no Fushigi – Tajemnica Papieru” – Muzeum Manggha – Kraków

2018 „Washi Etegami Picture Letter” – Mino – Japonia

2014 „White and Emptiness” – Londyn – Anglia

Nagrody i wyróżnienia:

2019 Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

2007 Medal na II Międzynarodowym Festiwalu Tkaniny Artystycznej – Kraków

2003 Stypendium Twórcze „Artists in Residence’03 Mino Paper Art Village Project” w Japonii

Prace w kolekcjach: Muzeum Śląskiego, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Marianowska Kolekcja, Piaristen Kunst Forum w Wiedniu, Mino – Washi Museum – Japonia

www: papergami.pl

ewa rosiek-buszko

B.t.

rosiek-buszko

B.t.

Bogusz Salwiński

Studia na Wydziale Rzeźby w ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w Pracowni prof. M. Koniecznego w 1973 r. Profesor zwyczajny prowadzący Pracownię Dyplomującą. Uprawia rzeźbę, rysunek, malarstwo.

Autor martyrologicznych cykli rzeźbiarskich i rysunkowych: „Ofiarom Przemocy”, „Ecce Homo”, „Ludzkie – Arcyludzkie”, Sacrum i  Profanum”, „Solidarni”, „Więźniom politycznym”, „Sacrum Humanum”, w których stawia uniwersalne pytania o etyczną kondycję człowieka uwikłanego w patologie współczesnego świata. Kobiecie poświęca cykle „Upadłe Anioły”, „Sacrum i Profanum” , „Klepsydry”, „ Extra virgin”, „ Inferno”, „Polska Nike”.

Autor ok. 450 portretów rzeźbiarskich, rysunkowych i malarskich.

Powyższe cykle prezentuje na 22 indywidualnych wystawach.

Udział w 80 wystawach zagranicznych (Niemcy, Włochy, Słowacja, Czechy, Rosja, Ukraina, Francja, USA, Szwecja, Austria), ogólnopolskich i okręgowych ZPAP.

Liczne nagrody i wyróżnienia m.in.: „Rzeźby Roku” Kraków 1974 ’78 ’80 ’81’86 ’89 ’90,

I nagroda i złoty medal na „Ogólnopolskich Konfrontacjach Młodych” Oświęcim 1975 r.,

I nagroda w dziale Rzeźby – wystawa zbiorowa – Pałac Sztuki, Kraków 1977 r., I nagroda w konkursie „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu” – Salon Krakowski 1978 r. Laureat Grand Prix i złotego medalu na „Ogólnopolskim Przeglądzie Rzeźby” – Warszawa Zachęta 1989 r.

Uzyskał szereg nagród i wyróżnień w konkursach na pomniki, m.in.: Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim dwuetapowym Konkursie na pomnik „Bohaterom Powstania Warszawskiego” – Warszawa 1983/84, Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie na pomnik „Przyłączenie Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy” – Wrocław 1984 r.,

I nagroda w Ogólnopolskim konkursie na pomnik „Powstania Warszawskiego” – Warszawa 1988 r., I Nagroda równorzędna w międzynarodowym 3-etapowym konkursie na Pomnik Armii Krajowej – Kraków 2012/13.

Szereg realizacji pomnikowych.

Prace w zbiorach Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Martyrologii na Majdanku w Lublinie, Muzeum Tradycji Walk Niepodległościowych w Łodzi, w kolekcji Zarządu Głównego ZPAP, w Muzeum krakowskiej ASP, w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Odznaczony Złotą Odznaką Miasta Krakowa, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat Złotego Lauru Fundacji Kultury Polskiej – za Mistrzostwo w Sztuce, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Gloria Artis, Nagrodą Premiera Rzeczpospolitej Polski za Całokształt Twórczości.

Bogusz Salwiński, Modlitwa (Zwycięstwo Życia) 1

Modlitwa (Zwycięstwo Życia) 1

Bogusz Salwiński, Modlitwa (Zwycięstwo Życia) 3

Modlitwa (Zwycięstwo Życia) 3

 

Aleksander Śliwa

  1. 1948 r.

Studia ASP w Krakowie.

  • wystawy indywidualne:

2008 r. – Galeria „Rogatka” Politechniki Radomskiej

2011 r. – BWA Olkusz

2015 r. – Galeria „R” ASP Kraków

  • realizacje pomnikowe:

2006 r. – pomnik papieża JP II Stargard

2011 r. – Pamięci profesorów lwowskich uczelni zamordowanych przez niemieckich nazistów w 1941 r. , Lwów.

  • realizacje rzeźb nagrobnych:

Cmentarze:  Osielec, Szklary, Tyniec, Jerzmanowice, Kraków – Salwator  5 nagrobków, Kraków – Aleja Zasłużonych 2 nagrobki

  • rzeźby w przestrzeni publicznej:

„Macierzyństwo” – piaskowiec, Szpital Wojskowy Kraków oraz Lipsk

„Chrystus – brama w III – tysiąclecie, granit/brąz, Książnice Wielkie

„Madonna” – kamień, Grzechynia/Sucha Beskidzka

  • wystawy zbiorowe, m.in.:

ośmiokrotnie Krakowskie Triennale Rzeźby Religijnej

wystawy okolicznościowe – Centrum Wiara i Kultura, klasztor w Hebdowie

  • medale okolicznościowe, mała forma rzeźbiarska, m.in.: „Heros” dla Sportowców Roku TVP 1 w latach 1996 – 2001

do druku A

BEZ TYTUŁU – gips pat., wym. 120 x 100 cm,,2015 – 2019 r.

 

Krystyna Zaboklicka

Urodzona w 1965 r. w Wodzisławiu Śląskim. Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom wyróżniony medalem w pracowni prof. J. Sękowskiego. Zajmuje się projektowaniem małych form rzeźbiarskich, sztuką użytkową i ceramiką.

K. Zaboklicka

B.t.

 

Barbara Zgoda

Absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w roku 2007 w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. Stypendystka Stypendium Twórczego im. Henry’ego J.T. Dorena oraz laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa w roku 2009. W 2019 r. uzyskała stopień doktora sztuki.

Brała udział w plenerach artystycznych oraz wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

W swojej twórczości podejmuje działania interdyscyplinarne na pograniczu sztuk, stosując różnorodne środki wyrazu artystycznego. Zajmuje się rzeźbą, małą formą rzeźbiarską, medalierstwem, ceramiką, rysunkiem i malarstwem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(bez tytułu) 0.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

(bez tytułu, fragment) 5.

 

Andrzej Zwolak

Urodzony 26 lipca 1957 r. w Baligrodzie. W latach 1972 – 1977 uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1979 – 1984 studiował na Wydziale Rzeźby ASP w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Antoniego Hajdeckiego. Profesor zwyczajny ASP.

W latach 2002 – 2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Rzeźby. Kierownik Katedry Rysunku w latach 2009 – 2016.  Zajmuje się rzeźbą, małą formą rzeźbiarską i rysunkiem. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki, Prezydenta Miasta Krakowa, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz „złotym Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych w kraju i za granicą. Twórca pomników i rzeźb w Jaworznie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Szklarach koło Krakowa, w Krakowie, Katowicach, w Osieku koło Tarnobrzegu. Autor wielu okolicznościowych tablic i medali. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

01

Korona

03

Blacha