Konkurs Plastyczny KOLAŻ-ASAMBLAŻ GSW BWA Olkusz

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ – Olkusz 2023.

Z radością i satysfakcją informujemy, że wraca Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ!

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.


Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 22 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się siódma edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł


POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Artyści, których prace zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu, mogą pozostawić te prace jako darowiznę do Kolekcji Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio niepublikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą mailową zdjęć prac w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli, wraz z krótką notą biograficzną autora (I etap konkursu).Wraz ze zdjęciem pracy i notą bio w tym samym e-mailu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz dowód wpłaty (JPG lub PDF). Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2023”. Adres mailowy GSW BWA w Olkuszu: galeriaolkusz@op.pl.
5. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Autor, którego praca została zakwalifikowana do II etapu konkursu (na wystawę), zobowiązany jest do wysłania tej pracy na swój koszt, w podanym niżej terminie, na adres Organizatora. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 4.10.2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 13.10.2023 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 16.10.2023 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 31.10.2023 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 10.11.2023.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 1.12.2023 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

0002

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ 2022

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2022”
5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną pracę wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Na odwrocie każdej pracy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2022 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 14.10.2022 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 15.10.2022 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 3.11.2022 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 10.11.2022.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 9.12.2022 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Dokumenty do pobrania ze strony konkursu:

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu ogłasza VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ 2022

 

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ 2021

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 20 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE

Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji                            i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
 2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
 3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
 4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2021”
 5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną pracę wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
 6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
 7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
 8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
 9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
 10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
 11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.
 12. Uczestnicy konkursu, których prace zostały zakwalifikowane do wystawy, mogą je przekazać w formie darowizny do Kolekcji Sztuki Współczesnej GSW BWA Olkusz.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 1. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2021 roku.
  3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 18.10.2021 r.
 2. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 4.11.2021 roku (liczy się data stempla pocztowego).
  5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 16.11.2021.
 3. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 10.12.2021 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA: W związku z obecną sytuacją (pandemia koronawirusa) lub problemami budżetowymi organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego terminu lub formuły.

Pod linkiem poniżej znajduje się karta zgłoszeniowa i oświadczenie do pobrania. 

 

https://bwaolkusz.com/2021/05/10/galeria-sztuki-wspolczesnej-biuro-wystaw-artystycznych-w-olkuszu-zaprasza-na-vi-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-kolaz-asamblaz/

 

 

 

Werdykt V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż 2020

Zapraszamy do zapoznania się wynikami V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż 2020.

Osobom nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

protokół Jury konkursu Kolaż-Asamblaż 2020

 

 

 

 

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ 2020. Uwaga – zmiana w regulaminie w związku z pandemią.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od niemal 20 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2020”
5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną pracę wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2020 roku.

ZMIANA: W związku z pandemią posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 22.10.2020 roku.

 1. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 17.10.2020 r.

ZMIANA: W związku z pandemią decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 23.10.2020 r.

 1. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 6.11.2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

ZMIANA: W związku z pandemią termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 9.11.2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 1. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 22.11.2020.
  6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 18.12.2020 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA: W związku z obecną sytuacją (pandemia koronawirusa) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego terminu lub formuły.

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Nagradzającej w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym “Kolaż – Asamblaż” Olkusz 2019. Posiedzenie odbyło się 6 listopada 2019.

Protokół nagradzający

 

 

 

Protokół z poniedziałkowego posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Kolaż – Asamblaż”. Zakwalifikowane prace należy przysłać do Galerii BWA w Olkuszu do 21 października 2019 r.

protokół (1)

 

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.

4 CZERWCA 2019

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych W Olkuszu zaprasza na IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.
Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 19 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace , które uzyskają nagrody pieniężne zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSUWARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu:Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszuul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2019”
5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną prace wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do końca września 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się 7 X 2019 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 08 X 2019 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 21 X 2019 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 4 XI 2019 r.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 15 listopada 2019 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

KARTA ZGŁOSZENIA 2019

 

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż – Asamblaż – wernisaż wystawy pokonkursowej BWA Olkusz, 7 XII 2018.

Fotoreportaż z wernisażu wystawy pokonkursowej III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż – Asamblaż 2018. Do wystawy Jury zakwalifikowało 50 prac 43 artystów. Wśród uczestników wernisażu znaleźli się przewodniczący Jury prof. Zbigniew Bajek, drugi juror prof. Darek Gajewski, laureatka I nagrody Izabela Biela, laureat II nagrody Mirosław Słomski, oraz Mirosław Pieniek (wyróżnienie honorowe), a także kilkoro uczestników, jak Iwona Piszczelska i Damian Pacha. Pewnie nie wszystkich wymieniliśmy, bo nie każdy się ujawnił. Dyrektor GSW BWA w Olkuszu, Stanisław Stach zapowiedział, że kolejna edycja konkursu odbędzie się już jako biennale.

Zdjęcia: Olgerd Dziechciarz

Galeria GSW BWA w Olkuszu ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ

PATRONAT HONOROWY:
JACEK KRUPA – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
ROMAN PIAŚNIK – BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
PAWEŁ PIASNY – STAROSTA POWIATU OLKUSKIEGO

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

REGULAMIN KONKURSU
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną (do dwóch prac). Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł ( pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu:
Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu
ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz
PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845
w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2018”
5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny maksymalnie dwie prace wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej
w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.
TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do dnia 12 X 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 26 X 2018 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 26 X 2018 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 5 XI 2018 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 16 XI 2018 r.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 7 grudnia 2018 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
•kwalifikacja prac do udziału w wystawie
•przyznanie nagród
POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace nagrodzone nagrodami pieniężnymi zostaną przekazane przez
autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu.
Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania
nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw,
czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium

BWA Olkusz
Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od 18 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż.

KARTA ZGŁOSZENIA

IMG_2575