O nas

o nasGaleria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu jest niekomercyjną samorządową instytucją kultury. Od 2001 roku funkcjonowała jako filia Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych z siedzibą w Nowym Sączu. Z dniem 1 stycznia 2010 roku została wspólną instytucją kultury Gminy Olkusz i powiatu Olkuskiego.

Podstawowym zadaniem, które realizuje jest prezentacja i upowszechnianie sztuki współczesnej oraz umożliwienie społeczeństwu wszechstronnego rozwoju osobowości; prezentowanie polskiej i zagranicznej sztuki współczesnej na wystawach czasowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Galeria BWA jest otwarta na działania w obszarze różnorodnych form artystycznych od klasycznych dziedzin sztuki jak malarstwo, grafika, rzeźba czy fotografia, poprzez performance, instalacje, aż po najnowsze działanie w obszarze nowych mediów.

Program wystawienniczy obejmuje znaczące, najnowsze zjawiska z dziedziny sztuki, twórczość artystów ciekawych, ważnych, interesujące ekspozycje, wspiera (poprzez wystawy, promocje) osoby wybitnie utalentowane ze środowiska artystycznego Olkusza i regionu. Galeria współpracuje z wiodącymi galeriami sztuki współczesnej, muzeami, kuratorami, aranżerami wystaw w Polsce, szkołami i stowarzyszeniami twórczymi w regionie jak również środowiskami artystycznymi Ukrainy, Słowacji, Słowenii, Czech, Gruzji, Białorusi, Bułgarii a nawet Chin.

DYREKTOR GALERII: Stach Stanisław

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ GALERII NALEŻY:

 • Prowadzenie działalności upowszechniającej współczesne sztuki plastyczne;
 • Organizowanie wystaw współczesnych sztuk plastycznych polskich i zagranicznych w kraju;
 • Organizowanie wystaw plastycznych za granicą;
 • Współpraca z innymi galeriami sztuki oraz instytucjami działającymi w zakresie edukacji kulturalnej;
 • Podejmowanie różnych form działalności edukacyjnej mającej na celu popularyzację i upowszechnianie sztuk plastycznych ( warsztaty plastyczne, literackie, fotograficzne, wykłady i prelekcje o sztuce);
 • Prowadzenie działalności wydawniczej (katalogi i foldery towarzyszące wystawą)
 • Pozyskiwanie obiektów sztuki współczesnej i gromadzenie ich we własnych zbiorach;
 • Gromadzenie dokumentacji z zakresu organizowanych imprez;
 • Organizowanie Międzynarodowego Pleneru Malarskiego “Srebrne Miasto Olkusz”;
 • Organizowanie spotkań literackich oraz Ogólnopolskiego Konkursu im. K. Ratonia;
 • Organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Kolaż-Asamblaż”;
 • Organizowanie koncertów muzycznych (jazz, klasyka, rozrywka) oraz Olkuskich Zaduszek Jazzowych.

Kontakt:

Adres: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu

32-300 OLKUSZ, ul. Szpitalna 34

tel. i fax: (32) 754 34 47, tel. kom.: 660 404 840

Konto bankowe: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845

galeriaolkusz@op.pl

https://bwaolkusz.com

https://pl-pl.facebook.com/bwa.olkusz/

 

                                               KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz tel./fax 32 754 34 47.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Olgerdem Dziechciarzem za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bwaolkusz@gmail.com

2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba współpracująca z Galerią lub korzystająca z jej usług ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Galeria przetwarza dane osobowe, w oparciu o:
• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Celem działalności Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu jest edukacja kulturalna popularyzowanie sztuki poprzez organizowanie wystaw, plenerów, konkursów, aukcji, spotkań, wykładów i konferencji artystyczno-kulturalnych, koncertów oraz wydawanie publikacji.

4. Rodzaj danych osobowych jakie Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu przetwarza:
• Imię i nazwisko
• Adres zamieszkania
• Nr rachunku bankowego
• Data i miejsce urodzenia
• Informacja dotycząca aktywności zawodowej

5. Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń.

6. Artystom, wystawcom, użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym.

W przypadku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, wycofanie zgody nie wpływa na prawo Galeriii do przetwarzania danych, w celu opisanym w tej zgodzie do momentu jej wycofania. Możliwe jest także, że zgodnie z przepisami prawa galeria będzie uprawniona do dalszego przetwarzania danych, np. w celach archiwalnych, statystycznych do badań naukowo-historycznych.

Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną.

Cofnięcie zgody może ograniczyć zakres świadczonych przez Galerię usług.

 

5 lat GALERII BWA OLKUSZ
 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego