UWAGA! Ogłoszenie Galerii BWA w związku z planowaną Wystawą Artystów Olkuskich w 2018 roku!!!

Do końca kwietnia 2018 roku czekamy na zgłoszenia odnośnie wystawy Artystów Olkuskich.
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie pracy wraz z jej opisem (autor, tytuł, technika) i zdjęciem w formie elektronicznej (JPG). Dostarczać materiały można na płycie Cd, DVD, itp., do siedziby BWA (Olkusz, ul. Szpitalna 34) lub pocztą elektroniczną: galeriaolkusz@op.pl
Wernisaż wystawy odbędzie się 18.05.2018

10

(Na zdjęciu fragment ekspozycji na Wystawie Artystów Olkuskich w 2017 r.).

Reklamy

Zapraszamy 28 marca, o godz. 18.00, do Galerii BWA w Olkuszu, na wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Małgorzaty Małek.

Małgorzata Małek
pseudonim Echeneis
urodzona w Katowicach w 1975 roku. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wynikiem bardzo dobrym w 2001 roku w pracowniach grafiki warsztatowej prof. Jana Szmatlocha oraz malarstwa prof. Macieja Bieniasza. Uprawia malarstwo sztalugowe oraz grafikę warsztatową. Pracuje jako instruktor rysunku, malarstwa oraz grafiki w MDK w Mikołowie. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich. Swoją twórczość prezentowała na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych w kraju i za granicą. W 2014 r. otrzymała Nagrodę Grand Prix w konkursie Związku Polskich Artystów Plastyków „praca roku 2013”.
ważniejsze wystawy:
• wystawa grafiki, Rathaus, Doetlingen, Niemcy, 2002,
• „Trzynaście powrotów w morze”, Kolonia, Niemcy, 2004,
• „Chemia przyjaźni”, rezydencja konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej, Hamburg, Niemcy, 2005, • wystawa malarstwa, Galeria Stolle, Doetlingen, Niemcy, 2005,
• „Malarstwo”, MDK Mikołów, 2011,
• „Dekady”, Muzeum Historii Katowic, Katowice, 2011,
• Impresje Mikołowskie, wystawa poplenerowa, MDK Mikołów, 2012,
• „Malarstwo”, Galeria Ateneum, Katowice, 2013,
• „Praca roku 2013”, Galeria Artnova 2, Katowice, 2014,
• wystawa poplenerowa „Integracje malarskie Mikołów- Oliwa 2013”, Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, 2014,
• „Wibracje”, MDK Mikołów, 2014,
• wystawa poplenerowa „Srebrne Miasto Olkusz”, BWA w Olkuszu, 2014,
• „Malerei und plastiken”, die Galerie im Heuerhaus, Niemcy, 2015,
• wystawa poplenerowa „Srebrne Miasto Olkusz”, BWA w Olkuszu, 2016,
• „Siódmy wymiar sztuki”
• Arsenał – Muzeum Miejskie Wrocławia, Wrocław 2017,
• Galeria „Pierwsze piętro”, Opole, 2017,
• Galeria Kotłownia – Politechnika Krakowska, Kraków, 2017,
• Galeria- Szyb Wilson, Katowice, 2017,
• „Piękno ukryte”, wystawa poplenerowa, Galeria Kapitańska, Szczecin, 2017

malektelebim

Galeria BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie Fraza ogłaszają XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2018.

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – BWA Olkusz 2018 rok.

Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.
Celem konkursu jest: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów; propagowanie poezji ambitnej, trudnej.
Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi.

Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 20 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Małgorzata Lebda (poetka) i Maciej Melecki (poeta, dyrektor Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa, którego debiutancka książka „rok S roki” ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki FRAZY w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III – Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik „Na pstryk i zew” był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV – Izabela Kawczyńska (tomik „Largo”), w V – Arkadiusz Stosur (tomik „Przejścia podziemne”), w VI – Teresa Radziewicz (tomik „Samosiejki” był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII – Natalia Zalesińska (tomik „Połączenia”), w VIII – Janusz Radwański (tomik „Chałwa zwyciężonym”), w IX – Bartosz Konstrat (tomik „Dzika kość. Encyklopedia utraconych szans” – nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), w X – Wojciech Roszkowski, w XI – Marta Tomczyk – Maryon (tomik „sto par bytów”), w XII Paweł Podlipniak (tomik „Herzlich Endlösen”), a w XIII Michał Banaszak (tomik w opracowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 5 tys. zł.

Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.
Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia oraz Fundacja Kultury AFRONT i wydawnictwo NEON. Patronat medialny: Kwartalnik FRAZA oraz Artyści24.pl. Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2018 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl

Ratoń zdjęcie Erazm Ciołek

Na zdjęciu: Kazimierz Ratoń, fot. Erazm Ciołek.