Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ 2020. Uwaga – zmiana w regulaminie w związku z pandemią.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ 2020. Uwaga – zmiana w regulaminie w związku z pandemią.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od niemal 20 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2020”
5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną pracę wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2020 roku.

ZMIANA: W związku z pandemią posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 22.10.2020 roku.

  1. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 17.10.2020 r.

ZMIANA: W związku z pandemią decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 23.10.2020 r.

  1. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 6.11.2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

ZMIANA: W związku z pandemią termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 9.11.2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).

  1. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 22.11.2020.
    6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 18.12.2020 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA: W związku z obecną sytuacją (pandemia koronawirusa) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego terminu lub formuły.

Na zdjęciu: I MIEJSCE w konkursie w 2017 roku – Joanna Zając-Slapnićar, Kolaż 1, 50×50 cm, kolaż-asamblaż.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza od 15 października na wystawę fotografii p.t. „Twarze ZAiKS-u”. Wernisaż wystawy odbędzie się 23 października o godz. 18.00.

Twarze ZAiKS-u

Podobno najtrudniejszą dziedziną fotografii jest portret. Słyszy się czasem, że aby osiągnąć prawdziwy sukces, trzeba wejść z aparatem między skórę a koszulę fotografowanej osoby. Wystawa „Twarze ZAiKS-u” pokazuje to, co zwykle nieuchwytne, niedostrzegalne, a jednak wyraziste i sugestywne. Eksponowane fotografie powstały przy różnych okazjach. Znajdziemy wśród nich wnikliwe ujęcia i przemyślane aranżacje, ale i zdjęcia robione w biegu, „na gorąco”.

Wśród autorów, członków Sekcji Autorów Dzieł Fotograficznych ZAiKS-u, są zarówno wybitni portreciści, jak i fotografowie na co dzień specjalizujący się w innych odmianach fotografii: Jacek Barcz, Andrzej Dąbrowski, Wojciech Druszcz, Zbigniew Furman, Krzysztof Gierałtowski, Ryszard Horowitz, Witold Krassowski, Jan Morek, Tomasz Sikora, Marek Szymański, Krzysztof Wojciewski oraz Karpati&Zarewicz.

Portrety twórców związanych ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS będzie można oglądać w Galerii Sztuki Współczesnej Biurze wystaw Artystycznych w Olkuszu od 15 października 2020 roku. Wernisaż wystawy odbędzie 23 października.

Wystawa będzie pokazywana do 16 listopada. Oczywiście obowiązują ograniczenia związane z pandemią – maseczki, dystans.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu i Fundacja Kultury AFRONT zapraszają 9 października o godz. 18.00 do siedziby Galerii na spotkanie z poetą Maciejem Meleckim, autorem wybory wierszy „Trasa progu” (Mikołów 2020) oraz prozaikiem Olgerdem Dziechciarzem, autorem powieści „Zapolski” (Bukowno 2020). Spotkanie poprowadzi poeta i tłumacz Jakub Kornhauser.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu i Fundacja Kultury AFRONT zapraszają 9 października o godz. 18.00 do siedziby Galerii na spotkanie z poetą Maciejem Meleckim, autorem wybory wierszy „Trasa progu” (Mikołów 2020) oraz prozaikiem Olgerdem Dziechciarzem, autorem powieści „Zapolski” (Bukowno 2020). Spotkanie poprowadzi poeta i tłumacz Jakub Kornhauser.
Maciej Melecki. Urodzony w 1969 r. w Mikołowie. Debiutował w 1993 r. arkuszem poetyckim Zachodzenie za siebie. Jest autorem 10 książek poetyckich, m.in. „Bermudzkie historie” (2005), „Zawsze wszędzie indziej – wybór wierszy” (2008), „Przester „(2009), „Szereg zerwań” (2011), „Pola toku” (2013), „Inwersje” (2016), „Prask” (wybór wierszy w języku czeskim, 2017), „Bezgrunt „(2019) „Trasa progu” (2020), oraz tomu zapisków „Gdzieniegdzie” (2017). Wiersze publikował we wszystkich ważnych pismach literackich w kraju (m.in.: „Twórczość”, „Kresy”, „Odra”, „Akcent”, „Studium”, „Czas Kultury”, „Tygodnik Powszechny”) oraz w wielu antologiach poetyckich. Jest współautorem scenariusza do filmu „Wojaczek” (1997), redaktorem tomu niepublikowanych wcześniej wierszy Rafała Wojaczka Reszta krwi – wiersze nieznane (1999) i współredaktorem tomu krytyczno-wspomnieniowego Który jest. Rafał Wojaczek w oczach przyjaciół, krytyków i badaczy (2001). W 2016 roku wraz z Konradem Wojtyłą opracował publikację Rafał Wojaczek. Nie te czasy. Utwory nieznane. Jego wiersze były tłumaczone na języki: angielski, czeski, niemiecki, słowacki, francuski, słoweński i serbski. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i dyrektorem Instytutu Mikołowskiego. Mieszka w Mikołowie.
Olgerd Dziechciarz – prozaik, poeta, felietonista i bloger. Z wykształcenia nauczyciel historii, ale niepraktykujący. Pracował za to w kilkudziesięciu innych zawodach, był m.in.: opiekunem kolonijnym, ratownikiem wodnym, pomocnikiem ślusarza, statystą filmowym, ogrodnikiem i konserwatorem zieleni, barmanem, tragarzem mebli, cieciem na budowie, stróżem w hurtowniach bananów, oleju spożywczego i alkoholu, dozorcą osadników kopalnianych, roznosicielem ulotek, przewodnikiem turystycznym, dziennikarzem i redaktorem, wydawcą oraz współwłaścicielem firmy public relations, urzędnikiem samorządu powiatowego i głównym specjalistą ds. wystawienniczych w galerii sztuki współczesnej (BWA w Olkuszu). Opublikował ponad 30 książek poetyckich, prozatorskich, w tym dwie powieści: Wielkopolski i Małopolski. Niniejszy – Zapolski – to trzecia powieść w jego dorobku – z poprzednimi – poza Autorem – nic ją nie łączy. Fundacja Kultury AFRONT jest również wydawcą wyboru opowiadań i felietonów Olgerda Dziechciarza p.t. W Olkuszu, czyli nigdzie.
Jakub Kornhauser – poeta, tłumacz, krytyk literacki i literaturoznawca, filolog romański, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się w 1984 roku w Krakowie. W 2016 r. otrzymał Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej za tom „Drożdżownia”.
„Trasa progu” – to drugi już wybór wierszy Macieja Meleckiego (wcześniej „Zawsze wszędzie indziej” – 2008) tym razem z lat 1995-2020. W blisko 200-stronicowej książce znalazły się także utwory dotąd niepublikowane. Jak pisze w posłowiu do tej książki Krzysztof Siwczyk: „Wiersz Meleckiego otwiera się na spekulatywne medytacje, uruchamia szybki montaż wrażenia i jego sankcji, impulsu mimetycznej negacji i gramatycznej reprezentacji utajonych procesów psychicznych, których styk daje efekt w postaci coraz bardziej złożonych, wielokrotnie znoszących się wzajem tez i podejrzliwych domniemań, które wystawiamy światu jako naszą jedyną rację bytu. Prezentowane w niniejszym wyborze wiersze to – w przeważającej mierze – w pełni dojrzałe realizacje poetyki jawnego snu języka, który wyprowadzany jest w puste pole poszukiwania desygnatów dla kłączastej struktury nazw, pod którymi czai się zaledwie nic”.
„Zapolski” Olgerda Dziechciarza – Najbardziej nieoczekiwana powieść 2020 roku!
„Zapolski; cóż za fantastyczna postać. Pozornie bliska Musilowemu człowiekowi bez właściwości, a jednak dużo głębsza. Postać z ogromnym potencjałem, wszelako w znacznej mierze niewykorzystanym; potencjałem kogoś, kto mógłby zostać: mordercą, księdzem, chirurgiem, politykiem, albo telemarketerem. I po trosze jest każdym z nich. Z drugiej strony jest to osobowość pełna sprzeczności. Bez wątpienia jest to postać głęboko osadzona w polskiej kulturze i tradycji, zwłaszcza romantycznej, a przecież przez tę kulturę odrzucona. Postać, która umyka obiektywnej ocenie, bo nie pcha się na pierwszy plan, woli być bohaterem drugorzędnych powieści, niż balować na kartach mainstreamowych dzieł z górnej półki. Nikt się nad Zapolskim nie zastanawia, nikogo nie interesuje, co go trapi, co go boli, ale czy tak mało zbadana postać może nie być fascynująca? Dlatego musimy, musimy czytać o Zapolskim. Musimy śledzić jego kroku; siedzieć mu na plecach i niesieni przez niego tą swoista Via Doloresa dojść tam gdzie on. Wtedy się przekonamy, że on niczym nie różni się od nas.
(Dziennik Wszechpolski)