Galeria BWA w Olkuszu i Stowarzyszenie Fraza ogłaszają XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2019.

XV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia – BWA Olkusz 2019 rok.
Organizatorami są: Galeria Literacka przy Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA.
Celem konkursu jest: popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców z dorobkiem i młodych talentów; propagowanie poezji ambitnej, trudnej.
Warunki konkursu: konkurs jest otwarty dla wszystkich twórców, zarówno zrzeszonych, jak i będących poza związkami twórczymi.
Każdy z uczestników konkursu proszony jest o nadesłanie jednego zestawu wierszy zawierającego od 5 do 8 utworów (łącznie około 150 wersów) niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i nienagrodzonych w innych konkursach – każdy utwór należy nadesłać w czterech egzemplarzach, zaopatrzony w godło (pseudonim). Godło należy umieścić także na dołączonej do zestawów zaklejonej kopercie. Wewnątrz koperty powinny się znaleźć dane osoby: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, wiek oraz kilka słów o ewentualnym dorobku. Do danych osobowych należy też dodać kopię dowodu wpłaty 20 zł opłaty konkursowej – konto: PKO BP 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 (z dopiskiem w tytule przelewu: „opłata na konkurs im. K. Ratonia w GSW BWA Olkusz”). Prace prosimy przesyłać pod adres: GSW BWA w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz, z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. K. Ratonia”.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Uwaga, warunkiem dopuszczenia do konkursu jest uiszczenie opłaty konkursowej. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Jury w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (krytyk literacki, redaktor naczelna kwartalnika „Fraza”), Jacek Podsiadło (poeta) i Jakub Kornhauser (poeta), wybierze najlepsze zestawy, a nagrodą będzie wydanie zwycięzcy autorskiego tomiku. W I edycji był nim Maciej Sawa, którego debiutancka książka „rok S roki” ukazała się w ramach Biblioteki Galerii Literackiej BWA Olkusz i Biblioteki FRAZY w 2007 r. W II edycji zwycięzcą został Marcin Orliński, w III – Krystyna Myszkiewicz (wydany przez nas tomik „Na pstryk i zew” był nominowany do Nagrody Mediów Publicznych COGITO), w IV – Izabela Kawczyńska (tomik „Largo”), w V – Arkadiusz Stosur (tomik „Przejścia podziemne”), w VI – Teresa Radziewicz (tomik „Samosiejki” był nominowany do Nagrody im. Wiesława Kazaneckiego), w VII – Natalia Zalesińska (tomik „Połączenia”), w VIII – Janusz Radwański (tomik „Chałwa zwyciężonym”), w IX – Bartosz Konstrat (tomik „Dzika kość. Encyklopedia utraconych szans” – nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), w X – Wojciech Roszkowski, w XI – Marta Tomczyk – Maryon (tomik „sto par bytów”), w XII Paweł Podlipniak (tomik „Herzlich Endlösen”),w XIII Michał Banaszak (tomik „Miejsca” – nagrodzony Lubuskim Wawrzynem Literackim), i w XIV Monika Brągiel (tomik w opracowaniu). Pozostali nagrodzeni oraz wyróżnieni otrzymają nagrody pieniężne i książkowe. Na nagrody przeznaczone jest ok. 5 tys. zł.
Nagrodzeni i wyróżnieni zostaną poinformowani o tym fakcie listownie, telefonicznie lub e-mailem.
Mecenasami konkursu są: Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Oficyna 21, wydawca tomu „Poezje” Kazimierza Ratonia oraz Fundacja Kultury AFRONT. Patronat medialny: Kwartalnik „FRAZA”. Laureaci I nagrody zobowiązują się dostarczyć organizatorom zestaw 30-50 wierszy. Część nakładu tomiku zwycięzcy będzie rozprowadzana przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA i Kwartalnik literacko-artystyczny „Afront”.
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2019 r. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu nagrodzonych i wyróżnionych autorów. Laureaci mają za to zapewniony bezpłatny nocleg w Olkuszu.
Szczegółowe informacje o konkursie im. K. Ratonia udzielane są telefonicznie: (32) 754 34 47, kom. 660 404 840 lub e-mailowo: galeriaolkusz@op.pl

Ratoń 2005 jury Różycki Melecki i GrzebalskiNa zdjęciu Jury I edycji OKP im. K. Ratonia – Olkusz 2005 rok – Tomasz Różycki, Maciej Melecki, Mariusz Grzebalski (4 jurorem był nieobecny na tej fotografii Igor Stokfiszewski). Fot. Olgerd Dziechciarz

Reklamy

Film z bitwy o BWA w Radzie Miejskiej w Olkuszu.

Film z bitwy o BWA w Radzie Miejskiej w Olkuszu!
Udostępniajcie, niech cała Polska widzi jak zarzyna się niezależną kulturę! W Olkuszu widać to jak na dłoni!
Jest już film z sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, na której radni stosunkiem głosów 11 do 10 podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Galerii BWA w Olkuszu. Na ogromy szacunek zasłużyła broniąca nas dziesiątka radnych, w szczególności usiłujący uzyskać od drugiej strony jakiekolwiek informację o powodach likwidacji BWA radni Łukasz Kmita, Arkadiusz Królewicz, Wojciech Panek, Sebastian Tomsia, Małgorzata Postołek i Łukasz Piątek. Jesteśmy ogromnie wdzięczni tym osobom, które nas wsparły w dyskusji, czyli: prof. Stanisławowi Jakubasowi, Annie Płacheckiej-Śniadach, Bożenie Dłubis, Tomaszowi Witeckiemu, Ireneuszowi Cieślikowi. Druga strona przede wszystkim milczała. A milczała, bo jeśli ktoś z tych osób zabierał głos, jak radny Grzegorz Tomsia czy Wojciech Ozdoba, to mieliśmy do czynienia z samokompromitacją. Spotwarzono nas każąc nam tam siedzieć 8 bitych godzin, bo koalicja rządząca nie zgodziła się na przesuniecie naszej sprawy na wcześniejszą porę. Przewodniczący Jan Kucharzyk celowo, z premedytacją, żeby nas jeszcze bardziej pognębić, co godzinę ogłaszał przerwę! To się w głowie nie mieści, jak nas potraktowano! Oto lista wstydu, prawdziwa Galeria Likwidatorów olkuskiej Galerii BWA! Wacław Chłosta, Apolinary Ćwięczek, Jarosław Gałka, Henryk Gamrat, Jolanta Gręda, Katarzyna Kamionka, Ewa Kiełtyka, Jan Kucharzyk, Jerzy Kwaśniewski, Wojciech Ozdoba, Grzegorz Tomsia. Olkusz, ludzie kultury w Olkuszu, miłośnicy sztuki, wielbiciele muzyki i literatury zapamiętają te nazwiska! Ci ludzie to likwidatorzy olkuskiej kultury! W ten sposób zapisali się w dziejach miasta!
Ta część sesji dotycząca BWA jest od 5 godziny 26 minuty, a prawdziwe kwiatki są jeszcze później. Warto obejrzeć.
https://esesja.tv/transmisja/1089/vii-sesja-rady-miejskiej-w-olkuszu-dnia-28052019.htm?fbclid=IwAR0p0X22ZbeO5Aimdq-6JOTMx6b2TsL3NeD6OYsfuiWoY2YBjx4lY3ldwOw

BWA obecna siedziba Galerii