Ogłoszenie Galerii BWA w związku z planowaną Wystawą Artystów Olkuskich w 2019 roku!

Do końca kwietnia 2019 roku Galeria BWA w Olkuszu czeka na zgłoszenia odnośnie wystawy Artystów Olkuskich.
UWAGA! Decyzją Rady Programowej od tego roku na Wystawę Artystów Olkuskich nie będą przyjmowane prace fotograficzne (fotograficy mają osobną doroczną prezentację w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu).
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie pracy wraz z jej opisem (autor, tytuł, technika) i zdjęciem w formie elektronicznej (JPG). Dostarczać materiały można na płycie Cd, DVD, itp., do siedziby BWA (Olkusz, ul. Szpitalna 34) lub pocztą elektroniczną: galeriaolkusz@op.pl
Wernisaż wystawy odbędzie się 24 maja 2019 roku.

Na zdjęciu: wernisaż Wystawy Artystów Olkuskich z 2009 roku.

IMG_1487

Reklamy

Krzysztof Rzeźniczek – „Nocne życie światła” – malarstwo! Zapraszamy na wernisaż wystawy 29 marca, godz. 18.00.

Urodzony w Mikołowie, jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, którą
ukończył dyplomem głównym w pracowni malarstwa prof. Kazimierza Cieślika oraz aneksem w pracowni rysunku prof. Antoniego Cygana.
Obecnie pracuje na macierzystej uczelni, na stanowisku adiunkta w pracowni rysunku prof. Antoniego Kowalskiego i pracowni Technologii rysunku i malarstwa Agnieszki Trzos. W 1999 roku otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 2006 wyróżnienie na XXI Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie oraz nagrodę Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibish w Warszawie. W 2015 roku uzyskał stopień doktora sztuki. Autor 12 wystaw indywidualnych. Uczestnik ponad 50 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się głównie malarstwem, rysunkiem oraz fotografią.

krzysztof rzezniczek telebim

BWA Olkusz zaprasza na wystawę malarstwa Anity Baenisch-Judy – 8 marca, godz. 18.00

Anita Baenisch-Juda. W 1992 r. ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (na Wydziale Grafiki w Katowicach). Przez pięć lat była asystentką w tejże uczelni. Kilkakrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Plenerze Malarskim „Srebrne Miasto” w Olkuszu. Wybrane nagrody i wyróżnienia: Dyplom i złota odznaka Primus Inter Pares, stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1991, I Nagroda w Międzynarodowej Wystawie Miniatury w Częstochowie. Wystawy indywidualne: ZPAP w Katowicach, „Z bliska i z daleka” (2007), Szkoła Muzyczna w Katowicach (2009) , Akademia Muzyczna w Katowicach („Chromatica” 2011, „Podróż zimowa – Winterreise”, 2013).

Uprawia rysunek, malarstwo, kaligrafię, projektuje witraże sakralne.

anita telebim