Pianista Jarosław Kaganiec w Galerii BWA w Olkuszu – Czym jest muzyka sakralna, a czym liturgiczna.

 

17 kwietnia w Galerii Sztuki Nowoczesnej BWA w Olkuszu zorganizowano wystawę on-line p.t. „Artyści związani z Zakonem Pijarów, Kraków – techniki różne”. W ramach tejże wystawy w siedzibie Galerii zarejestrowany został w zeszłym tygodniu wykład o muzyce pianisty i organisty Jarosława Kagańca, który nie tylko grał, ale i opowiadał czym się różni muzyka liturgiczna od muzyki sakralnej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że artysta zgodził się wystąpić za darmo. Zapraszamy na film, który zrealizowała OlkuszTV (Franciszek Rozmus).

Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu otwarta! Ale pod pewnymi warunkami!

Cieszymy się, że możemy poinformować o otwarciu naszej  Galerii dla zwiedzających. W związku jednak z tym, że pandemia jeszcze nie ustąpiła odwiedziny w Galerii podlegają pewnym ograniczeniom i rygorom: wybierający się do BWA wpuszczani będą w ograniczonej ilości – jednocześnie w BWA może być do 10 osób (6 na dolnej sali wystawiennicze, 4 na sali górnej), zwiedzający muszą być w maseczka i rękawiczkach, prosimy też o korzystanie ze środków odkażających, które wyłożone są w korytarzu Galerii.

Obecnie w BWA oglądać można wystawę czasową fotografii Stanisławy Zacharko-Łagowskiej (sala wystawiennicza dolna) oraz wystawę stałą dzieł z Kolekcji Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu (sala górna).

Czynny jest już także galeryjny sklep z działami sztuki, czyli malarstwem i rzeźbą – kilkadziesiąt prac artystów miejscowych (m.in. Anna Płachecka-Śniadach, Stanisław Jakubas, Michał Kwarciak, Mirosław Michalski, Damian Pacha, Mariusz Połeć, Wioletta Sarota-Stach, Marek Sołtysik,  z innych części Polski (m.in. Anita Baenisch-Juda, Justyna Błońska, Ewa Czarnota, Marek Andała, Adam Kurkowski, Małgorzata Lalek, Agnieszka Sitko, Dorota Waligóra, Czesław Gałużny, Andrzej Kacperek, Grzegorz Skrzypek, Michał Smółka,  Andrzej Sobieraj) i zagranicznych (m. in. Anatol Martyniuk, Joanna Zając-Ślapnicar). Obraz to znakomity prezent na każdą okazję! Zapraszamy do BWA w Olkuszu!

20200401_122937

Na zdjęciu sala główna BWA w Olkuszu, na której prezentowana jest wystawa fotografii Stanisławy Zacharko-Łagowskiej

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu ogłasza V Ogólnopolski Konkurs Kolaż-Asamblaż Olkusz 2020.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu zaprasza na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOLAŻ – ASAMBLAŻ.

Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu działa od niemal 20 lat. Organizujemy nie tylko liczne wystawy malarstwa, rzeźby czy grafiki, ale także Międzynarodowy Plener Malarski, Zaduszki Jazzowe, Festiwal Sztuki i Muzyki Sakralnej czy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia. Zgodnie z decyzją Rady Programowej GSW BWA w Olkuszu w 2016 r. zorganizowaliśmy I Małopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Ambalaż. W tym roku odbędzie się V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Kolaż-Asamblaż

NAGRODY
I nagroda: 5000 zł
II nagroda: 3000 zł
III nagroda: 2000 zł
wyróżnienie: 1000 zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE
Prace, które uzyskają nagrody pieniężne, zostaną przekazane przez autorów do zbiorów kolekcji GSW BWA w Olkuszu. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukcji i publikowania nadesłanych prac do celów popularyzacji za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i środków masowego przekazu – bez uiszczenia honorarium autorskiego.

REGULAMIN KONKURSU, WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział artyści profesjonalni oraz studenci ostatniego roku wyższych magisterskich uczelni artystycznych oraz wyższych magisterskich uczelni o profilu artystycznym z całej Polski.
2. Konkurs kierowany jest do artystów zamieszkałych na terenie Polski.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace w technice kolaż i asamblaż wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat, uprzednio nie publikowane, będące własnością autora. Prace nie mogą przekraczać wymiaru: dłuższy bok 50 cm. Prosimy nie oprawiać prac w passe-partout.
4. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych drogą pocztową płyt CD ze zdjęciami w formacie JPG i JPEG o wymiarach 2560×1920 pikseli oraz krótką notą biograficzną. Bezzwrotna opłata za udział w konkursie wynosi 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). Dane do przelewu: Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, ul. Szpitalna 34, 32-300 Olkusz PKO BP SA 56 1020 2430 0000 8102 0043 4845 w tytule: „konkurs Kolaż – Asamblaż 2020”
5. Każdy z artystów może złożyć lub nadesłać na koszt własny jedną pracę wraz z czytelnie i dokładnie wypełnioną kartą zgłoszenia. W karcie należy wymienić nazwę uczelni artystycznej, dowód wpłaty za udział w konkursie, nr konta bankowego i wysłać na adres Galerii.
6. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę opłata konkursowa nie podlega zwrotowi.
7. Na odwrocie każdej pacy należy przykleić metryczkę załączoną w formularzu i regulaminie zawierającą: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i wartość. Praca musi być oprawiona i wyposażona w system zawieszenia.
8. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Kwalifikacja na podstawie zdjęć nie jest ostateczna. Jury ma prawo do odrzucenia w drugim etapie obrad obrazów zakwalifikowanych na podstawie dokumentacji elektronicznej w I etapie konkursu.
9. Koszty dostarczenia i ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor. Organizator odsyła prace na koszt autora.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na bezpłatne reprodukowanie prac dla celów promocyjnych.
11. Organizatorzy zapewniają wydanie katalogu, który otrzymują bezpłatnie wszyscy uczestnicy wystawy.

TERMINY
1. Wypełnioną (obustronnie) kartę zgłoszenia wraz ze zdjęciami prac i dowodem wpłaty należy nadesłać lub dostarczyć na adres Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu do 10.10.2020 r. (liczy się data stempla pocztowego).
2. Posiedzenie jury kwalifikującego prace na wystawę odbędzie się do 16.10.2020 roku.
3. Decyzja jury o wstępnym zakwalifikowaniu prac zostanie umieszczona na stronie internetowej GSW BWA w Olkuszu do dnia 17.10.2020 r.
4. Termin nadesłania prac zakwalifikowanych upływa 6.11.2020 roku (liczy się data stempla pocztowego).
5. Termin posiedzenia jury nagradzającego: do 22.11.2020.
6. Otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem nagród odbędzie się 18.12.2020 r.

JURY
1. Organizator powoła jury w składzie: jeden krytyk sztuki i dwóch artystów profesjonalnych.
2. Wyboru prac na wystawę dokona jury. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
3. Posiedzenie jury odbędzie się w dwóch etapach:
• kwalifikacja prac do udziału w wystawie
• przyznanie nagród

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

UWAGA: W związku z obecną sytuacją (pandemia koronawirusa) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, zmiany jego terminu lub formuły.

KARTA ZGŁOSZENIA KOLAŻ ASAMBLAŻ. 2020Zegar trumienny, asamblaż

Aleksander Pieniek, „Zegar trumienny”, asamblaż – Wyróżnienie honorowe w 2018 roku.