Protokół z posiedzenia Komisji Nagradzającej I Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż

prot

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 16 grudnia 2016 o godz. 18.00