Protokół Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – ogłoszony podczas finału w Olkuszu, 9 XII 2017 r.

Olkusz, 21 XI 2017

Protokół Jury XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia – Olkusz 2017
Jury konkursu w składzie: Magdalena Rabizo-Birek, Ewa Sonnenberg i Adam Wiedemann (Przewodniczący), po przeanalizowaniu 80 zestawów nadesłanych i zakwalifikowanych na konkurs na posiedzeniu 21 listopada 2017 r. postanowiło o następującej kolejności nagród i wyróżnień.

I miejsce
Zestaw wierszy opatrzony godłem Szklanka890
Michał Banaszak z Zielonej Góry, któremu przyznano nagrodę pieniężną wysokości 1000 zł i któremu Galeria Literacka przy GSW BWA w Olkuszu wyda autorską książkę poetycką.

II miejsce
Zestaw wierszy opatrzony godłem Moneselah
Dorota Grzesiak z Krakowa, której przyznano nagrodę pieniężną wysokości 700 zł.

III
Zestaw wierszy opatrzony godłem Zwrotnik Koziorożca
Marta Jurkowska z Olkusza, które przyznano nagrodę pieniężną wysokości 500 zł

Wyróżnienia – po 300 zł – Jury przyznało:
Zestaw wierszy opatrzony godłem Agens – Agata Cichy z Tych
Zestaw wierszy opatrzony godłem Plusk – Piotr Zemanek z Bielska-Białej
Zestaw wierszy opatrzony godłem Domestica – Katarzyna Ślęczka ze Szprotawy.

Tradycyjnie Jury postanowiło też wskazać nominowane osoby, które były też brane pod uwagę podczas ustalania nagrodzonych i wyróżnionych.
Nominacje:
Patyki – Stanisław Pawełek (pseudonim) z Żyrardowa, Adiadochokineza – Maciej Filipek z Dęblina, Czekając na pszczoły – Anna Michalska z Łodzi, Dzieci kukurydzy – Mateusz Andała z Warszawy, Salamandra plamista – Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska z Krakowa.
Wszyscy nagrodzeni, wyróżnienie i nominowani dostali także nagrody książkowe, które ufundowały: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne FRAZA, Fundacja Kultury AFRONT, Wydawnictwo Oficyna 21, Wydawnictwo Neon.
Mecenasami konkursu są: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Olkuszu, Urząd Miasta w Olkuszu, Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują: Kwartalnik FRAZA oraz Artyści24.pl.

Jury:
Magdalena Rabizo-Birek
Ewa Sonnenberg
Adam Wiedemann

kazimierz-ratoc584-zdjc499cie-erazma-cioc582ka

Kazimierz Ratoń, fot. Erazm Ciołek