Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w kwocie 190.000 zł na rzecz Gminy Olkusz z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu.

Kwota ta jest o 20 tys. wyższa niż w ubiegłym roku. Dziękujemy Panu Marszałkowi, oraz samorządowcom za wsparcie. Więcej informacji: