Protokół z posiedzenia Jury i lista prac zakwalifikowanych do wystawy III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż – Olkusz 2018

prot1

prot2