Protokół Jury III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż -Asamblaż  – Olkusz 2018.

protokół0002

Protokół z posiedzenia Komisji Nagradzającej III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż, Olkusz 11 XI 2018 r.