Ratujmy Galerię BWA w Olkuszu! Dzisiejszy artykuł i zdjęcia z łamów “Gazety Krakowskiej”.

W dzisiejszej “Gazecie Krakowskiej” i na internetowej stronie tego dziennika znalazł się tekst i zdjęcie o Galerii BWA Olkusz, którą władze miejskie chcą pozbawić samodzielności i wcielić pod Miejski Ośrodek Kultury. Ratujmy Galerię BWA w Olkuszu!
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Folkusz.naszemiasto.pl%2Fartykul%2Fpracownicy-walcza-o-galerie-sztuki-bwa-w-olkuszu%2C5137047%2Cartgal%2Ct%2Cid%2Ctm.html%3Ffbclid%3DIwAR2VcnEPMC6cJH719Yei-frw_xsYevLyTTW9zpg5YrGAKqclCdV62amVKLY&h=AT2-RINnHOiX00umN-PLZzUQnsz8aWIBi6eagNoWzu8pKdkWDua83ZxOo7NfMja4k697SxyTlOuZsa4bC0jcoxSoT9EEWSW4ZsXR4sXhthRDbtC1L0oCp18CThuVNbpfhfbDaQ

Gazeta Krakowska foto BWA