Film z bitwy o BWA w Radzie Miejskiej w Olkuszu.

Film z bitwy o BWA w Radzie Miejskiej w Olkuszu!
Udostępniajcie, niech cała Polska widzi jak zarzyna się niezależną kulturę! W Olkuszu widać to jak na dłoni!
Jest już film z sesji Rady Miejskiej w Olkuszu, na której radni stosunkiem głosów 11 do 10 podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Galerii BWA w Olkuszu. Na ogromy szacunek zasłużyła broniąca nas dziesiątka radnych, w szczególności usiłujący uzyskać od drugiej strony jakiekolwiek informację o powodach likwidacji BWA radni Łukasz Kmita, Arkadiusz Królewicz, Wojciech Panek, Sebastian Tomsia, Małgorzata Postołek i Łukasz Piątek. Jesteśmy ogromnie wdzięczni tym osobom, które nas wsparły w dyskusji, czyli: prof. Stanisławowi Jakubasowi, Annie Płacheckiej-Śniadach, Bożenie Dłubis, Tomaszowi Witeckiemu, Ireneuszowi Cieślikowi. Druga strona przede wszystkim milczała. A milczała, bo jeśli ktoś z tych osób zabierał głos, jak radny Grzegorz Tomsia czy Wojciech Ozdoba, to mieliśmy do czynienia z samokompromitacją. Spotwarzono nas każąc nam tam siedzieć 8 bitych godzin, bo koalicja rządząca nie zgodziła się na przesuniecie naszej sprawy na wcześniejszą porę. Przewodniczący Jan Kucharzyk celowo, z premedytacją, żeby nas jeszcze bardziej pognębić, co godzinę ogłaszał przerwę! To się w głowie nie mieści, jak nas potraktowano! Oto lista wstydu, prawdziwa Galeria Likwidatorów olkuskiej Galerii BWA! Wacław Chłosta, Apolinary Ćwięczek, Jarosław Gałka, Henryk Gamrat, Jolanta Gręda, Katarzyna Kamionka, Ewa Kiełtyka, Jan Kucharzyk, Jerzy Kwaśniewski, Wojciech Ozdoba, Grzegorz Tomsia. Olkusz, ludzie kultury w Olkuszu, miłośnicy sztuki, wielbiciele muzyki i literatury zapamiętają te nazwiska! Ci ludzie to likwidatorzy olkuskiej kultury! W ten sposób zapisali się w dziejach miasta!
Ta część sesji dotycząca BWA jest od 5 godziny 26 minuty, a prawdziwe kwiatki są jeszcze później. Warto obejrzeć.
https://esesja.tv/transmisja/1089/vii-sesja-rady-miejskiej-w-olkuszu-dnia-28052019.htm?fbclid=IwAR0p0X22ZbeO5Aimdq-6JOTMx6b2TsL3NeD6OYsfuiWoY2YBjx4lY3ldwOw

BWA obecna siedziba Galerii