Protokół z posiedzenia jury V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż 2020 – wykaz prac dopuszczonych do drugiego etapu.

Uczestnicy dopuszczeni do drugiego etapu proszeni są o przysłanie prac do 9 listopada.

Protokół Jury.