Wernisaż wystawy malarstwa Iwy Kruczkowskiej-Król “W zawirowaniu pustki”

Zapraszamy na wernisaż wystawy malarstwa Iwy Kruczkowskiej-Król, pt. “W zawirowaniu pustki”.

Piątek, 29 października 2021, godz. 18.00

Wystawa potrwa do 16 listopada 2021.


Iwa Kruczkowska-Król

Urodzona w Zabrzu. Absolwentka Krakowskiej ASP, dyplom w 2004 r. z malarstwa sztalugowego w pracowni Prof. Jacka Waltosia z aneksem z tkaniny unikatowej u Prof. Lilli Kulki. Dyplom ze specjalności scenografia pod kierunkiem Prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajdy w 2004 r.
W latach 2011-2012 Studia Podyplomowe na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2017 r. uzyskała tytuł doktora sztuki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od tego samego roku jest pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 2010-2014 Członek Zarządu Okręgu Krakowskiego ZPAP. W latach 2014 – 2018 Członek Zarządu Głównego ZPAP.
Zorganizowała ponad 20 wystaw indywidualnych i uczestniczyła w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, często będąc kuratorem tych wystaw. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana podczas konkursów malarskich i honorowana stypendiami twórczymi Miasta Krakowa oraz Marszałka Województwa Śląskiego.
Brała udział w wielu pobytach rezydencjalnych, plenerach oraz wystawach w Japonii, USA, Korei Południowej, Francji, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rosji, Ukrainie, Bułgarii, Litwie, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Holandii, Belgii, Indiach, Rumunii, Gruzji, Szwajcarii, Hiszpanii, Turcji, Albanii, Puerto Rico, Meksyku oraz w webinariach i projektach online w Australii, Nepalu, Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Boliwii.
Zajmuje się malarstwem, scenografią, tkaniną unikatową i edukacją artystyczną.

Charakterystyka twórczości:
Interesuje mnie stosunek człowieka do natury, rozumianej tutaj jako świat flory, fauny oraz przyrody nieożywionej. Projekt treściowo inspirowany jest filozofią zen i traktowaniem natury jako źródła inspiracji pozwalających zachować dystans wobec spraw uważanych zwykle (a więc najczęściej – pozornie) za najważniejsze, a także pozwalających zauważyć rzeczy drobne, pozornie nieistotne, wskazując na inne, niż materialne, wartości istotne dla współczesnego człowieka.
Obok fascynacji naturą i dostrzeganiem pozornie nieistotnych elementów bardzo ważną rolę w mojej twórczości zajmuje człowiek. Człowiek widziany poprzez pryzmat podróży w swojej codzienności tak odmiennej z perspektywy kogoś, kto w nią wchodzi. Bezpośrednim bodźcem tych doświadczeń są spotkania z inną kulturą, inną naturą człowieka i przyrody,
dające mi odczucie świeżości spojrzenia, taką jakiej można doświadczyć tylko w dzieciństwie, kiedy wszystko jest nowe inne i fascynujące. I to właśnie jest spójny element dla fascynacji naturą i podróżami, to możliwość trwania bez czasu w oderwaniu od rutyny, ale za to w świeżej czujności zachwytu.


“Wystawa nawiązuje do estetyki i myśli zen, według której każdy byt jest tylko zawirowaniem pustki. Jednak pustka nie jest nicością, lecz pełnią. Cykl obrazów prezentowanych na wystawie to zestaw prac tworzonych w latach 2009-2021, pozostających w ścisłej relacji do estetyki japońskiej i mojego pobytu w tym kraju”.
Iwa Kruczkowska-Król