Protokół z posiedzenia Komisji Nagradzającej VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż Olkusz 2021.

Wszystkim nagrodzonymi wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Wernisaż wystawy pokonkursowej Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kolaż-Asamblaż Olkusz 2021 odbędzie się 9 grudnia, o godz. 18.00, w siedzibie Galerii BWA w Olkuszu (ul. Szpitalna 34).