Protokół z posiedzenia Komisji Nagradzającej w IV Ogólnopolskim Konkursie Kolaż Asamblaż, Olkusz 2019.

Protokół z dzisiejszego posiedzenia komisji.

Protokół nagradzający